LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Biografier         


Peter Jensen Bredal
Peter Jensen Bredal, dansk søofficer, skal være født i Ditmarsken og begyndte sin virksomhed i flåden som simpel matros. 1644 blev han kaptajn, 1657 kæmpede han i søslagene ved Falsterbo og Møn. 1658 havde han med en eskadre af 4 skibe søgt vinterkvarter på Nyborg Fjord, hvor han gjorde sig berømt ved sit heltemodige forsvar mod svenskerne, der over isen søgte at entre hans skibe. Som belønning herfor udnævntes han til ekvipagemester på Holmen. Under Købehavns belejring 1659 udmærkede han sig ved sammen med admiral Nikolaj Helt at erobre en del svenske fartøjer og forpurre et angreb på Amager.

Da admiral Obdam samme efterår havde slået sig igennem adgangen til sundet for at komme København til undsætning, udrustedes en dansk hjælpeflåde under rigsadmiralen Henrik Bjelke, i denne førte Bredal orlogsskibet Tre Løver som viceadmiral. Efter at have medvirket ved den svenske flådes indespærring ved Landskrona sendtes Bredal senere ud på efteråret til den jyske kyst for at hjælpe med ved overførelsen af tropper. Maj 1659, da han med en del skibe lå i Æbeltoft Vig, blev han angrebet af den svenske viceadmiral Owen Kox (senere adlet under navn af Sjøløv). I kampen mistede han begge benene og døde kort efter. Af hans skibe, som til dels sank i vigen, er rester af det ene 1893 opfiskede, deriblandt en kanon, som endnu var ladt. Ifølge en anden beretning faldt han allerede 18. december 1658, da han ud for Sønderborg ville entre et fjendtligt skib. Et mindesmærke for ham er rejst i Nyborg.