LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Biografier         


Pierre Francois Aimé Dejean
Pierre Francois Aimé Dejean (1780 - 1845), greve, fransk general og entomolog, studerede først medicin, men slog allerede i en ung alder ind på den militære løbebane og deltog med udmærkelse i Napoleons krige, ved Waterloo endog som Napoleons adjutant.

Senere blev han forvist, men kom 1818 igen tilbage og blev 1824 pair. Under sine talrige rejser og i sin landflygtighed havde han stadig fortsat sine allerede fra ungdommen af drevne entomologiske studier. Det var navnlig billerne, han beskæftigede sig med, og hans store systematiske katalog over denne insektorden, i hvilken der opregnes over 24.000 arter, vandt stor anseelse og udkom i 3 oplag. Betydningsfulde arbejder er ligeledes hans ufuldendte arbejde Species general des Coléoptéres (6 bind, 1825-39) og hans i forening med Aubé og Boisduval udgivne billedværk Iconographie des Coléoptéres d'Europe (5 bind, 1829-36).