Poul Nyrup Rasmussen
Poul Nyrup Rasmussen (født 15. juni 1943) var dansk statsminister fra den 25. januar 1993 til den 27. november 2001. Ved valgnederlaget i 2001 blev Socialdemokratiet for første gang siden 1920 overgået som det største parti i Folketinget.

Født i Esbjerg, søn af arbejdsmand Oluf Nyrup Rasmussen og rengøringsassistent Vera Nyrup Rasmussen.

Student fra Esbjerg Statsskole 1962. Cand.polit., Københavns Universitet, 1971.
Ansat som økonom i LO 1971-86, cheføkonom 1980-86. Direktør i Lønmodtagernes Dyrtidsfond 1986-88.
Folketingsmedlem for Ringkøbing Amtskreds fra 10. maj 1988.
Partiets kandidat i Herningkredsen fra 1988.
Næstformand for Socialdemokratiet 1987-92, formand 1992-2002. Formand for Folketingets Erhvervsudvalg 1988-92.