LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Biografier            England            Englands kongerække         


Richard 2.
Richard 2., konge af England (1377-99), født 1367, død 1400, søn af Edward, den sorte prins, anerkendt som tronfølger af Det Gode Parlament, blev 10 år gammel konge efter Edward 3. Rådet styrede i hans navn, og Underhusets betydning var i fortsat vækst på grund af de stadige skattepålæg til krigen i Frankrig. Denne krig, som kongens onkel, John af Lancaster, på ny havde begyndt, gik uheldigt. Samtidig var der stor uro blandt bønderne, og da Parlamentet havde pålagt 2 hovedskatter 1379 og 1380, udbrød et vældigt bondeoprør. 1381 drog bønderne mod London, førte af Wat Tyler og Jack Straw, og fordrede livegenskabet ophævet. Da drog Richard dem i møde og fik ved indrømmelser størsteparten til at drage hjem, men W. Tylers skare myrdede kansleren, ærkebispen af Canterbury, og næste dag truede W. Tyler kongen på livet; da stødte Lordmayoren oprøreren ned. I den overhængende fare råbte Richard til bønderne: »Jeg vil være eders fører!« og det lykkedes ham at få dem til at drage hjem. Men fra nu af kuede adelen og borgerne i forening almuen.

Krigen gik imidlertid uheldigt i Frankrig og Skotland, og Richard fik skylden derfor, hans onkel, hertugen af Gloucester, trådte i spidsen for oppositionen og påtvang ham et regentskab 1386. Under dettes kontrol måtte Richard styre, til han 1389 fik magten i Rådet; da frigjorde han sig for Gloucester og regerede selvstændig. Han styrede i overensstemmelse med Parlamentet, var forsonlig mod sine tidligere modstandere og forbød stormændene at holde væbnede krigerskarer på deres gårde. Med Frankrig sluttede han våbenhvile på 28 år og ægtede Karl 6.s datter.

Men 1396 skete et stort omslag i Richards styrelse, det synes, at han er blevet sindssyg. Han for despotisk frem, ryddede sine modstandere af vejen og aftvang Parlamentet næsten al dets myndighed. Nu rejste hertug Henrik af Lancaster, John af Lancasters søn, kampen mod Richard, der 1398 havde forvist Henrik og ved hans fars død 1399 taget alt hans land. Kort efter drog Richard til Irland; da landede Lancaster i Yorkshire, greven af Northumberland og hans søn Harry Hotspur sluttede sig til ham, og Richard, der satte over fra Irland, kunne ikke tage kampen op. Ved et møde i Flint tog Henrik ham til fange og satte ham i Tower, hvor han blev truet til at frasige sig tronen. 1400 døde Richard i fængslet i Pontefract, mens et oprør rejstes i hans navn. Henrik udspredte det rygte, at Richard havde sultet sig ihjel.