Sigmund Freud
Sigmund Freud (6. maj 1856 - 23. september 1939), hed oprindelig Sigismund Schlomo Freud men skiftede navn omkring 1875. Han blev født i Freiburg i Østrig og døde i London, England. Østrigsk læge og skaber af psykoanalysen.

Studerede i Wien under Brücke, promoverede (fik sin embedseksamen) 1881, studerede nervesygdomme hos Gharcot 1885—86 efter at have nedsat sig som specialist i Wien 1885. Docent der 1886. Prof. extraord. 1897. Han har særlig undersøgt psykoneuroserne og skrev Zur Auffassung der Aphasien (1891), desuden to afhandlinger over cerebral børnelammelse (1891, 1893), der danner forarbejder til hans monografi af denne sygdom i Nothnagels Handbuch (1897), og Studien über Hysterie (1895); Abhandl. über Sexualtheorie (1910); Kleinere Schriftexi zur Neurosenlehre: (3 bind, 1911, 12, 13); Psykopathologie des Alltagsleben (1912); Witz und seine Beziehungen zur Unbewussten (1912); Wahn und Traume (1912); Totem und Tabu (1913). En særstilling i hans produktion indtager Kindheitserinnerungen des Leonardo da Vinci (1910).

Sigmund Freud levede 80 år af sit liv i Wien. Ved Østrigs besættelse i 1938, flygtede han til England.

Sigmund Freud opdelte psyken i

Id'et, (Det'et) der opfylder livets lystprincip
Jeg'et (Egoet)
Over-Jeg'et, (Super-egoet)der er personens censurinstans, moral.
Beskæftigede sig med den bevidste og ubevidste personlighed samt dødsdriften (thanatos) og sexualiteten.

Han arbejdede med drømme ved hjælp af psykoanalyse og Drømmetydning var hans første store værk.