LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Biografier         


Thales fra Milet
Thales fra Milet (ca 624 f.Kr. - 546 f.Kr.), den ældste græske filosof, levede i 1. halvdel af 6. århundrede f.Kr. og regnedes blandt de »syv vise«. Han efterlod sig dog intet skriftligt, så alle oplysninger om ham og hans ideer er usikre.

Han synes som købmand at have foretaget vidtstrakte rejser, blandt andet til Ægypten, og at have skaffet sig viden i mangfoldige retninger. Han skal blandt andet have erhvervet sig så megen astronomisk indsigt, at han kunne forudsige en solformørkelse (rimeligvis 585). For øvrigt var Thales' dygtighed vistnok væsentlig af praktisk art; den vigtigste teoretiske læresætning, han opstillede, var den, at vandet var det stof, der lå til grund for alle ting. Endelig skal han også have givet sig af med politiske overvejelser, idet han gav de lilleasiatiske grækere det råd at slutte sig sammen til et statsforbund for således bedre at kunne modstå lydernes angreb; men hans råd blev ikke fulgt.

I matematik brugte Thales geometri til at løse problemer, såsom beregning af højden af pyramiderne og afstanden fra kysten for skibe. Han er krediteret for den første brug af et deduktivt ræsonnement anvendt indenfor geometri, ved at udlede fire afledninger til Thales' sætning. Som et resultat er han blevet hyldet som den første sande matematiker og er den første kendte person til hvem en matematisk opdagelse er blevet tilskrevet.