LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Biografier         


Themistokles
Themistokles, athenisk statsmand, er en af de mænd, der i særlig grad har bidraget til Athens storhed, navnlig derved, at han har lagt grunden til dets stærke sømagt.

Som archont 493-492 f.Kr. fik han sat igennem, at athenerne anlagde den fortræffelige krigshavn ved Peiraieus og anvendte overskuddet af statens indtægter til flådens forøgelse. Ved persernes angreb 480 var han fører for den atheniske flåde og holdt som sådan stærkt på, at grækerne skulle optage kampen mod perserne til søs; han har således en væsentlig andel i sejren ved Salamis.

Senere arbejdede han ivrig på genopbyggelsen af Athen og på Peiraieus' befæstning, foruden at han var en af dem, der med størst kraft bidrog til skabelsen af Athens herredømme over de græske stæder ved Ægæerhavet og til demokratiets udvidelse. Han gik herved frem med stor hensynsløshed og klogskab uden at tage det så nøje med de midler, han anvendte; om hans snildhed og kløgt var der mange fortællinger i omløb. Imidlertid havde han skaffet sig mange fjender både i Athen og i andre græske stæder; navnlig så spartanerne skævt til hans bestræbelser for i så høj grad at udvide Athens magt. Efter at det var lykkedes hans modstandere i Athen at få ham fordrevet ved ostrakismen, og han havde taget bolig i Argos, fremkom spartanerne med beskyldninger imod ham for at have været delagtig i Pausanias' anslag. Han måtte da forlade Argos og flakkede i nogen tid omkring i Grækenland for ikke at falde i sine fjenders magt. Til sidst søgte han tilflugt hos perserkongen Artaxerxes, som tog venlig imod ham og overlod ham Magnesia ved Maiandros og et par andre byer. Han blev således herre over et helt lille fyrstendømme i Lilleasien, men kom derved i en meget skæv stilling over for sine landsmænd. Da han til sidst næppe kunne undgå at komme i krig med dem, døde han i en belejlig tid (omtrent 460). Rygtet gik, at han havde taget sig selv af dage.