LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Biografier            Italien            Romerske kejsere         


Valentinianus 1.
Valentinianus 1., kejser 364-375, stammede fra Pannonien og var en dygtig officer. Efter kejser Jovianus' død valgte soldaterne ham til kejser, men kort efter udnævnte han sin bror Valens til medregent og overlod ham rigets østlige del.

Selv tog han Mediolanum til residensby, hvorfra med med kraft og dygtighed styrede den vestlige del af riget. Han måtte imidlertid mange gange rykke i felten for at forsvare grænserne mod indtrængende barbarer; især måtte han oftere kæmpe med alemannerne, mens hans feltherre Theodosius forsvarede grænsen i Britannien.

Valentinianus var en dygtig kejser og regerede med en strenghed, der grænsede til grusomhed. I religiøs henseende var han ortodoks, men tolerant. Han efterfulgtes af sine to sønner Gratianus og Valentinianus 2.