LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Biografier            Opdagelsesrejsende         


Vasco da Gama

Vasco da Gama, cirka 1510
Vasco da Gama (1469 - 24. december 1524), portugisisk opdagelsesrejsende, opdageren af søvejen til Indien, født i Sines i Alemtejo, død i Indien.

Om hans ungdom kendes lidt eller intet. De under Enrique Navegador's auspicier begyndte store opdagelsesrejser var med kraft blevet fortsat af João 2. 1486 havde Bartholomeu Diaz omsejlet sydspidsen af Afrika, og 1497 udsendte kong Manoel 1. Vasco da Gama for at tage fat der, hvor Diaz havde måttet vende om.

Gama stak til søs fra Belem i marts 1497 med fire små skibe og 168 mand, i november styrede han uden om Kap det Gode Håb og Kap Agulhas og sejlede derefter langs Afrikas hidtil ubekendte sydøstlige kyst. I marts 1498 var han ved Mozambique, derpå gik farten videre langs kysten til 4° grader sydlig bredde, hvorpå Gama styrede ud i det store ubekendte (indiske) ocean. Endelig 20. maj samme år bragte sydvestmonsumen ham og hans tapre sømænd til Calicut på Malabar-kysten. (Camoes har besunget denne eventyrlige rejse i sine lusiader).

Calicut var dengang et af verdens vigtigste handelscentrer, midtpunktet for hele Østafrikas, Forasiens, Persiens og Indiens handel med Europa. Disse rige landes varer gik herfra ad karavanruter til Alexandria og Havnene ved det sorte Hav, hvor købmænd fra Venedig og Genova, dengang verdens mægtigste handelsfolk, afhentede dem og førte dem til Europa. I Calicut var denne handel udelukkende på muhamedanske købmænds hænder, og de så med skæve øjne på Gama og hands håndfuld af portugisere og ophidsede Samudrinen eller kongen af Calicut mod de fremmede. Det gik så vidt, at Gama for en tid blev holdt fængslet og efter sin løsladelse fandt det mest fornuftigt med de 55 mand han endnu havde tilbage af sin lille gruppe, at forlade Indien (10. december 1498) og vende hjem. I september 1499 løb han endelig med de to skibe han havde tilbage, ind i Tejo og blev modtaget i Portugals hovedstad med jubel. Manoel 1. opløftede ham i adelsstanden og gjorde ham til Atlantado eller admiral over Indien.

Kort efter, marts 1500, udsendtes Alvares Cabral og Bartholomeu Diaz med 13 skibe og 1.200 mand til Indien for at grundlægge kolonier der. Efter mange eventyrlige hændelser (herunder Brasiliens opdagelse) nåede Cabral endelig til Calicut, sluttede en slags alliance med den indiske konge af Cananor, men havde i øvrigt kun ringe lykke med sig. Samurdrinen lod endog en stor del portugisere massakrere i Calicut, og Cabral måtte vende tilbage. For at tage hævn for dette blodbad stak Gama atter i søen 1502 med 20 skibe og 800 mand. Med kraft, men også med grusomhed, bekæmpede han de indiske fyrster, slog deres flåder, beskød Calicut og tvang Samudrinen til fred. Efter at Affonso Albuquerque var stødt til ham med en ny flåde 1503, efterlod Gama admiral Vicente Sodre med en eskadre til værn for faktorierne og vendte tilbage til Portugal, hvor kongen gjorde ham til greve af Vidigueira.

1503-24 sad der, under vanskelige forhold, fem portugisiske vicekonger i Indien. Under den sidste af disse, Duarte (Edvard) Menezes, blev forholdene så betænkelige, at João 3. udnævnte Gama til vicekonge i Indien og sendte ham med en eskadre af 16 skibe til dette land. Også denne gang optrådte den gamle søhelt med kraft og energi og bragte Portugals sager på fode igen i det fjerne land. Han døde dog samme år i Cotschin.

1539 blev hans jordiske rester bragt til Portugal og begravet i hovedkirken i hans len Vidiguira (i Alemtejo, lidt syd for Evora), hvor man endnu 1884 mente at kunne påvise dem i en muret grav foran kirkens højalter.