LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Biografier         


Vilhelm Valdemar Hassing
Vilhelm Valdemar Hassing (1841-1919), dansk toldembedsmand. Hassing har dels alene, dels i forbindelse med andre fagmænd udgivet flere toldfaglige bøger, hvoriblandt særlig skal nævnes Samling af de gældende Love, Anordninger og administrative Bestemmelser vedrørende Toldvæsenet i Danmark (1893), med senere supplement.

Hassing har desuden i en række af år skrevet forskellige artikler vedrørende toldvæsen, handel og skibsfart, særlig i Tidsskrift for Toldvæsen.