LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Biografier            Opdagelsesrejsende         


Willem Barents

Willem Barents
Willem Barents (ukendt - 20. juni 1597), hollandsk opdagelsesrejsende i slutningen af 16. århundrede, hvis navn særlig er knyttet til undersøgelsen af Novaja Semlja. På et togt for at finde en nordlig gennemfart til Kina kom han 10. juli 1594 til Novaja Semljas vestkyst på 73° 25' nordlig bredde. og fortsatte sin fart langs vest- og nordkysten, indtil han ved Iscap (77° nordlig bredde) blev tvunget af isen til at vende om. Et andet skib under Cornelis Naij var imidlertid løbet ind gennem Waigatschstrædet i det kariske Hav, som man fandt isfrit, hvorfor Naij troede, at handelsvejen til Kina var åben. Opmuntrede heraf sendte generalstaterne 1595 ikke mindre end syv skibe med Barents som flådépilot ud for at omsejle Asien; men de fandt Waigatschstrædet spærret af is og måtte vende skuffede hjem.

16. Maj 1596 forlod Barents atter Amsterdam, opdagede 8. juni Bjørneøen og 17. juni Spitsbergen, hvorfra han søgte tilbage til Novaja Semlja, som han nåede 17. juli. Efter farefulde kampe med Ishavets rædsler nåede han 15. august målet for sin forrige rejse, Iscap, og 19. august Cape Desire; men i steden for, bag Novaja Semljas yderste østspids, at finde åbent hav blev han af de truende Ismasser snart drevet tilbage til øen og tvunget til at søge en tilflugt i ishavn.

Trodsende alle en arktisk vinters trængsler foretog han med sine ledsagere den første overvintring i Ishavet, og da hans fartøj næste forår 1597 ikke blev befriet fra sit fangenskab af isen, måtte han lade det tilbage og 14. juni foretage sit tilbagetog i to åbne både til Lapland, hvor resterne af mandskabet blev reddet af et hollandsk skib. Af 17 uforfærdede søfolk nåede kun 1-2 hjemmet, blandt hvilke Barents ikke mere befandt sig. 20. juni 1597 døde han og blev begravet på Novaja Semljas kyst. Først omtrent 300 år senere blev Novaja Semljas nordkyst nøjere undersøgt af nordmanden Elling Carlsen, der også i september 1871 fandt Barents vinterlejr på 76° 7' nordlig bredde og 68 ° 34' østlig længde f. Grw. og bragte talrige efterladenskaber hjem.