LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Biografier         


William Wordsworth

William Wordsworth
William Wordsworth (7. april 1770 - 23. april 1850), engelsk digter født i Cockermouth i Cumberland, død i Rydal Mount, Westmoreland.

Hans far, der var sagfører for lorden af Lonsdale, døde, da William var 17 år, og efterlod sine børn som arv et tilgodehavende hos lorden, hvilket først blev betalt mange år senere, efter lordens død. William studerede i Cambridge, hvor han tog graden som Bachelor of Arts 1791. Året før havde han været en tur i Frankrig, hvor han blev stærkt begejstret for revolutionen. Nu rejste han atter til Frankrig og opholdt sig 1792 i Paris og Orleans, hvor han endog tænkte på at tage aktiv del i kampen, men blev tvunget til at vende hjem.

Efter sin hjemkomst udgav han 1793 Descriptive Sketches during af Pedestrian Tour on the Italian, Swiss, and Savoyard Alps og An Evening Walk, an Epistle in Verse.

1795 døde en ven og testamenterede William nogle penge, så at han med sparsommelighed kunne leve uafhængig, og han bosatte sig nu sammen med sin søster, Dorothea, i Randonen, en afsides plads i Doretshire. Her opsøgte Coleridge ham. De sluttede venskab, og 1798 udgav de i fællesskab Lyrical Ballads, der blev indledningen til 19. århundredes litteratur i England. I en ny udgave (1800) fremsætter William i en fortale sine poetiske teorier, idet han dels vender sig kritisk imod den tidligere litteratur, hvis kunstlede, klassicerende tendens han angriber, dels fremsætter sine krav til digtningen: Digteren skal behandle det daglige liv i så usammensatte, typiske forhold som muligt, derfor helst landlivet, og skildre det i ganske ligefremt sprog uden kunstlet udpyntning. Den simpleste blomst, siger han i et senere digt, »kan give mig tanker, som ofte ligger for dybt for tårer«.

Efter et kort ophold i Tyskland bosatte han sig sammen med sin søster i Grasmere i sødistriktet, hvor han giftede sig, og her og senere i Rydal Mount i samme egn tilbringer han med undtagelse af enkelte rejser til fastlandet hele sit liv. På denne tid får han den før omtalte arv udbetalt. Han har nu sin udvikling bag sig, og det stille, kontemplative liv, han fører, gør ham til en konservativ mand, for hvem ro og fred og selvfordybelse er idealet. Hans følgende digtning bliver da også dels simple, hyppig meget skønne skildringer fra hverdagslivet, dels filosoferende digte, der undertiden forflades til spidsborgerlig prosa. Som de vigtigste af hans digtsamlinger kunne nævnes: The Excursion (1814), The White Doe of Rylstone (1815), The Waggoner (1819), Peter Bell (1819), Sonnets on the River Duddon (1820), Memorials of a Tour on the Continent (1822), Description of the Scenery of the Lakes (1822), Ecclesiastical Sketches (1822), Yarrow Revisited and other Poems (1835). Desuden udgav hans enke The Prelude, et selvbiografisk digt, skrevet 1805, der sammen med The Excursion og The Recluse, først udgivet 1888, danner dele af et stort digt, i hvilket William ville nedlægge sin livsbetragtning.

William Wordsworths betydning for engelsk litteratur har været meget stor, og endnu studeres han. 1880 stiftedes et Wordsworthselskab i Grasmere.