LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Tabeller            Byer         


Amsterdam
Amsterdam er den største by og hovedstaden i Nederlandene (Haag er sæde for regeringen og parlamentet). Byen har 730.000 indbyggere, inklusiv forstæderne 2.100.000.

Historie

Amsterdam 1888
Det nøjagtige tidspunkt for grundlæggelsen af Amsterdam kendes ikke. Ved år 1200 lå her en fiskerby. 1204 opførte Giesebrecht 2., herre af Amstel, borgen (t'Aemstel), og senere anlagde hans søn en dæmning, (dam), der sammen med Amstel har givet byen navn. Amstelledamme (det gamle navn på Amsterdam) omtales første gang 1275, da grev Floris 4. af Holland gav den visse privilegier. 1296 kom byen, som herren af Amstel havde haft i len, direkte under greven af Holland. Sin første forfatning fik den år 1300, og i det følgende århundrede fik den udstrakte privilegier og voksede især ved at blive et tilflugtssted for de eksilerede købmænd fra Brabant.

Byen tog ivrig del i handelen på Østersøen. På Skåne-markedet var amsterdammerne de mest fremtrædende blandt de hollandske købmænd. Som medlem af Hansaforbundet tog Amsterdam del i krigen mod Valdemar Atterdag. 1482 blev byen befæstet. I 16. århundrede fik byen et nyt opsving, ikke mindst ved den stadig stigende Østersøhandel. Da den nederlandske frihedskrig udbrød, holdt Amsterdam sig en tid tilbage; først 1578 sluttede den sig til oprøret. Da Antwerpen blev erobret af Spanien og dens handel ødelagt, slap Amsterdam. derved fri for sin farligste konkurrent, og nu begynder byens egentlige stortid.

I 1500-tallet blev byen et fristed for jøder, som blandt andet flygtede fra den spanske inkvisition. De grundlagde en omfattende diamanthandel som byen har bibeholdt siden. Mellem 1585 og 1595 fordobledes næsten byens indbyggerantal.

I 1600-tallet var byen en af verdens ledende finans- og søfartsbyer og centrum for landets kolonirige. 1602 oprettedes det ostindiske Handelskompagni, 1621 det vestindiske Handelskompagni; 1622 havde Amsterdam 100.000 indbyggere og var en af Europas største byer. Mod statholdernes overgreb gjorde Amsterdam kraftig modstand; 1650 forsøgte Prins Vilhelm 2. forgæves at erobre byen. Ligeledes mislykkedes Ludvig 14.'s erobringstog 1672.

Ved midten af 18. århundrede var Amsterdam Europas første handelsstad. 1787 blev Amsterdam erobret af preusserne, 1795 af franskmændene, blev derefter gjort til hovedstad i den Bataviske Republik og siden (1808) i Kongeriget Holland; da dette 1810 forenedes med det franske kejserrige, blev Amsterdam dettes tredje by. Efter den betydelige nedgang i handel og folketal, som Napoleonstiden medførte, kom igen en stærk udvikling, og Amsterdam blev atter en af verdens rigeste byer.

Befolkningsudvikling