Belfast
Belfast er hovedstad i Nordirland.

Historie
1177 skal her være blevet bygget en borg, som 1316 blev ødelagt af Edvard Bruce. Ved begyndelsen af 16. århundrede var Belfast en fiskerby med en fæstning, der ejedes af slægten O'Neill, som modsatte sig englænderne og derfor mistede sine rettigheder. 1571 kom Belfast på engelske hænder og fik 1613 sin første kommunale forfatning med ret til at sende to medlemmer til parlamentet. I begyndelsen af 18. århundrede var Belfast allerede en ret betydelig handelsby, og siden har den været i stadig udvikling. Den har lidt mindre end de fleste irske byer under borgerkrigene, selv om striden mellem katolikker og protestanter har givet anledning til uroligheder.