Dover

Luftfotos over Dover Havn
Dover, By i det sydøstligste England, Kentshire, ligger 114 km sydøst for London ved Strædet ved Calais. Byen har cirka 28.000 indbyggere. Dover er anlagt ved mundingen af den lille flod Dour, der omgives af høje kridtklinter, hvis toppe var kronede af mægtige fæstningsværker til den vigtige havnebys forsvar.

Selve byen gør et forholdsvis uanseligt indtryk uden mange betydelige bygninger. Derimod ligger på højderne øst for byen det mægtige Dover Castle, hvis første begyndelse stammer fra romertiden, og som spillede en rolle under angelsakserne og normannerne; senere byggede Henrik 2. det 28 meter høje tårn (Keep), hvorfra der haves en glimrende udsigt over det stærkt befarede farvand helt over til den franske kyst; Castle var en vigtig fæstning med bombefaste kasematter og store kaserner og omgivet af for sin tid stærke moderne værker. På klipperne sydvest for byen lå flere andre forter.

Hovedinteressen ved Dover er knyttet til havnen, som er en af de vigtigste havne for passagertrafikken over kanalen enten med skib eller gennem Eurotunnelen.

Historie
Allerede i romertiden var Dover en vigtig havn. Som hørende til Cinque Ports fik Dover betydelige friheder af Edvard Bekenderen. Borgen udholdt flere belejringer og afslog blandt andet 1216 et fransk angreb. I »slaget ved Dover« 21. august 1217 sejrede »Cinque Ports« flåde over en fransk flåde. Under 1. verdenskrig blev Dover gentagne gange angrebet af tyske flyvere.

Havnen har altid været vigtig for Dover og 1847-71 byggedes den over 700 meter lange Admiralty Pier. 1893 påbegyndtes nye store udvidelser af havnen; øst for og parallelt med Admiralty Pier byggedes Prince of Wales’ Pier (fuldført 1902), Admiralty Pier forlængedes betydeligt, og i tilslutning hertil byggedes mod syd en isoleret mole på cirka 2.700 meter og mod øst en mole på 2.200 meter. Herved skabtes en vældig marinehavn på 245 ha, som åbnedes 1909.