LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Byer            Danmarks byer            Danmark         


Haderslev

Haderslevs byvåben
Haderslev er beliggende midt i den tunneldal, der strækker sig fra Årøsund til Vojens. Byvåbenet, der ses her til højre, har haft mange forskellige udforminger. Det forestiller en bro over et vandløb.

Haderslev kommune har 31.573 (2005) indbyggere.


Historie
Haderslev (gammel form: Hathærslef, Hatbarsløf, af tyskerne kaldet Hadersleben).

Haderslev nævnes første gang i 13. århundrede i borgerkrigen mellem Erik Plovpenning og Abel, da den første afbrændte den 1247. Dens tilværelse som by går vel ikke længere tilbage end til Valdemar 2.s tid. 1285 nævnes Gammel Haderslev i modsætning til den nyere bydel. 1292 fik den sin stadsret stadfæstet af hertug Valdemar 4. Den var da allerede en ret anselig by, der i størrelse kunne måle sig med Slesvig, og som da havde både et Gråbrødre- og et Sortebrødrekloster.

Fra reformationstiden er den kendt som et af de steder, hvor den ny lære først fik fodfæste.

I øvrigt er byens historie væsentlig knyttet til slottet Haderslevhus, der lå nordvest for byen ved Gammel Haderslev på højen Bøghoved, og som ofte nævnes i middelalderen: Christian 1. udstedte herfra sin håndfæstning 1448, og Frederik 1. fødtes her.

Da hertug Hans den Ældre ved hertugdømmernes deling 1544 kom i besiddelse af slottet, lod han det noget efter nedrive og opførte et nyt, Hansborg, der lå i den nyere del af byen. Det nævnes også oftere i den nyere tid; således blev Frederik 3. født her; 1644 blev det indtaget af svenskerne; i krigen 1657-60 blev det brændt af svenskerne, og noget efter blev murene revet ned.

I det hele led byen meget ved 17. århundredes krige, og dens velstand, der var steget betydelig i de foregående århundrede, tog fra den tid stærkt af, tilmed da fjorden og havnen led af tilsanding, og byen hjemsøgtes af voldsomme ildebrande.

Først i 19. århundrede begyndte den at komme til kræfter, især da man 1829 tog fat på udbedringen af havnen. Rigtignok blev 1864 et skæbnesvangert år for den, idet den i sognene syd for Kolding mistede sit rigeste opland, og dens indbyggertal gik tilbage.