Halmstad
Halmstad, er en by i Halland, Sverige med cirka 57.239 indbyggere (2002-tal). Selve navnet Halmstad (eller Halmsted) optræder første gang i kong Valdemar 2. Sejrs såkaldte jordebog fra 1231, dengang som navnet på et herred og en kongsgård.

Fra et pavebrev i 1264 kan man se, at Halmstad på det tidspunkt, havde et dominikanerkloster. I andre dokumenter fra samme periode kaldes Halmstads indbyggere for borgere og der står at de bedrev handel og ejede skibe. De første kendte købstadsprivilegier er fra 1307, og blev udstedt af kong Erik Menveds bror, den senere Christoffer 2., der var hertug af Halland.

I 1430'erne hærgedes og plyndredes Halmstad af svenske tropper under Engelbrekt. Halmstad var Kalmarunionens kongresby. Kalmarunionen indholdt bestemmelser om, at kongevalg skulle holdes i Halmstad. Borgerne drømte om at Halmstad ville blive Danmarks og Nordens hovedstad. I 1563 belejredes Halmstad af svenskerne, men byen forsvarede sig fremgangsrigt og tappert. Måske er det derfor, Halmstads byvåben indholder tre hjerter. Frederik 2. belønnede borgerne med store jordejendomme efter belejringen. I begyndelsen af 1600'erne byggede Christian 4. Halmstad Slot. Fra Brømsebrofreden i 1645 har Halmstad sammen med resten af Halland været en del af Sverige.

I 1676 stod slaget ved Halmstad, hvor den svenske konge Karl 11. besejrede den danske hær.