Helsinki
Helsinki (Helsingfors) er Finlands hovedstad.

Historie
Helsinki er anlagt af Gustaf 1. Hans hensigt var herved at skabe konkurrence til den estlandske by Reval og derfra drage den russisk-vestlandske handel til Helsinki.

Byen blev anlagt 1550 ved Helsinge vandfald (fors) ved Vandaåens udløb, ikke på Sandhamn øst for det nuværende Sveaborg, som Gustaf egentlig havde villet.

1638 udfærdigede Christinas formynderregering fundationsbrev for den ny by »på Sandøen«, men generalguvernør Per Brahe evnede at få regeringen til at ændre planen, og efter at man først havde tænkt på Sörnäs (lastepladsen nordøst for byen), bestemte man sig f or »Estnässkatan«, den nuværende plads. Det gamle Helsinki forsvandt så lidt efter lidt. Dets betydeligste historiske minde er, at Gustaf 2. Adolf der holdt landdag med Finlands stænder 1616.

Det ny Helsinki var udsat for alskens slags landeplager, ildebrande (eksempelvis 1657), hungersnød, pest (navnlig 1710, da cirka 2.000 personer, to tredjedele af befolkningen, døde), krigsulykker, således da byen 1713 blev indtaget af russerne under tsar Peter og brændte op.

23. august 1742 strakte den svenske hær under Bousquet gevær i Helsinki, som atter besattes af russerne. 1749 begyndte opførelsen af det stærke Sveaborg uden for Helsinki. 1808 kom Helsinki atter i russernes hænder. Det havde straks efter den russiske erobring ikke mere end cirka 3.000 indbyggere.

Under svensketiden, da Finland ikke var en egen stat, havde man ikke kunnet tale om nogen finsk hovedstad, om end Åbo var landets vigtigste by. Da Finland var blevet en egen stat, fik den sin hovedstad i Helsinki. Forordningen herom udfærdigedes 27. marts 1812. Byens planering og ombygning - en stor ildebrand havde raset 1808 - skete under ledelse af arkitekt J.C.L. Engel fra St. Petersborg, og det er ham, der for størstedelen har fortjenesten af, at Helsinki er blevet en i arkitektonisk henseende fremragende by. Til fremvæksten bidrog ikke mindst, at universitetet efte den store brand i Åbo 1827 blev henlagt til Helsinki. Siden 1870'erne er Helsinki gået uafbrudt og rask frem og er nu i alle henseender Finlands hovedstad, det centrale sted for det finske folks åndelige og materielle kultur.