Lund
Lund er en universitetsby i Skåne, den sydlige del af Sverige.

Lund er sammen med Sigtuna Sveriges ældste by. Byen var dog dansk fra begyndelsen af. Byen blev grundlagt omkring år 990 efter Kristus, formentlig delvis ved flytning fra det tidligere Uppåkra. I 1050 får byen sin første biskop. I 1100-tallets første halvdel bygges domkirken, et kloster og flere mindre kirker. I 1103 bliver byen residensby for den danske ærkebiskop og Danmarks vigtigste by med 3.000-4.000 indbyggere. I begyndelsen af 1300-tallet taber byen dog betydning i forhold til Malmø. Ved reformationen ændredes Lunds stilling sig ved, at ærkebispesædet blev nedlagt og de kirkelige ejendomme blev opdelt. I året 1658 bliver Lund sammen med Skåne, Halland og Blekinge svensk, og i 1668 får byen sit universitet. Freden i Lund 1679 afsluttede skånske krig.

Lund er industrimæssigt kendt for Tetra Pak som står for papirkartonerne til mælk og juice over hele verdenen. Ericsson har en udviklingsafdeling i byen, og andre væsentlige industrigrene er medicinalbranchen, elektronik og publicering.