Marseille

Marseille
Marseille er Frankrigs næststørste by. Byen har 800.000 indbyggere, men Stor-Marseille bebos af 1,5 millioner.

Historie
Fønikerne var de første til at bosætte sig på stedet, som de kaldte Massilia. Det gjorde de 600 år f.Kr. De var meget succesfulde med opbyggelsen af byen. Den blev til et stort handelscentrum, og fønikernes havn var helt enestående. De var for eksempel også de første i hele Vesteuropa til at opbygge et fungerende kloaksystem.

Byen opnåede i 1218 selvstyre, men i 1347 kom pesten til Frankrig. Pesten menes at være kommet udefra til Marseilles havn, og den fortsatte herfra op igennem Frankrig. Under den tyske besættelse november 1942 - august 1944 blev store havneområder ødelagt. Ved udgravninger efter krigen opdagede man mellem Quai du Port og Rue Casserie spor af den gamle havn, dokker og et teater.