LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Byer            Danmarks byer            Danmark         


Næstved
Næstved er beliggende på Sjælland i Storstrøms amt. Arealet er på 200 km² og antallet af indbyggere er 46.536.

Historie
Byen nævnes allerede i 12. århundrede da St. Peders Benediktionerkloster blev grundlagt her ved år 1135. Byen voksede op omkring dette kloster, som dog i slutningen af 12. århundrede flyttedes ud i en skov uden for byen og senere fik navnet Skovkloster.

Fra 1140 stod byen hele middelalderen under klosteret, som opkrævede skatter, besatte øvrighedsposterne og så videre. Men dette stærke afhængighedsforhold synes dog ikke at have hæmmet byens opkomst, idet den var i middelalderen en af Sjællands betydeligste byer, hvilket blandt andet ses af, at den var møntsted under Erik af Pommern, der 1426 gav den privilegier som andre købstæder, at kongerne ofte opholdt sig her og ejede gårde her, og at den foruden ovennævnte kloster havde endnu to klostre, et ved år 1239 stiftet franciskanerkloster og et 1242 grundlagt dominikanerkloster, ligesom der var to milde stiftelser, et helligåndshus og et St. Jørgens hospital, og flere gilder.

Af historiske begivenheder nævnes slaget ved Næstved 1259, hvor fyrst Jaromar med biskop Peder Bang slog den sjællandske almue, og et forlig mellem Valdemar Atterdag og Johan den Milde, som sluttedes her 1344. I øvrigt led byen i middelalderen af voldsomme ildebrande, således 1271, april 1280 og maj 1297.

Klosterets inddragelse efter reformationen skadede den meget, ligesom fordrivelsen af de hanseatiske købmænd, der havde oplag og kontor i byen, og den hidtil ret betydelige handel og skibfart tog meget af. Dog vedblev den også i nyere tid at høre til de større sjællandske byer. 1672 havde byen 1.853 indbyggere, 1769 kun 1.317 indbyggere. I det 19. århundrede gik byen stærkt fremad i indbyggerantal.