LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Byer         


Rendsborg
Rendsborg eller Rensborg (tysk: Rendsburg) ligger midt i Slesvig-Holsten ved Kielerkanalen og Ejderen, som den gamle hærvej krydsede her. Byen knytter sig både til Sydslesvig og Holsten og har cirka 36.000 indbyggere. Med forstæderne Bydelstorp (Büdelsdorf), Fokbæk (Fockbek) og Borgstedt nord for Ejderen og Wester- og Osterrönfeld samt Schacht-Audorf syd for Kielerkanalen er indbyggerantallet omkring 70.000.

Rendsborg er et trafikalt knudepunkt med Kielerkanalen og jernbanebroen. Broens lange sløjfe omkring Rendsborg for at få togene op i tilstrækkelig højde (42 meter), inden de passerer kanalen er iøjnefaldende. Under jernbanebroen hænger svævefærgen, som transporterer biler over Kielerkanalen. Endelig er Rendsborg den eneste by ved Kielerkanalen, hvor man kan passere kanalen under vandet.

Byen har dansk skole (Ejderskolen oprettet i 1952), to danske børnehaver og dansk kirke. Den gamle Amtmandsgård bruges som dansk forsamlingshus.

Historie
Rendsborg nævnes som »Reinoldsborg« 1199, da den blev afstået til den danske konge Knud 6. af den holstenske greve Adolf 3. 1225 blev den dog atter afstået til holstenerne, men tilbagegivet 1227. Senere nævnes den ofte i historien. Den var en tid pantsat til de holstenske grever; grev Gerhard 1. (Den kullede Greve) kaldte sig greve af Rendsborg. og residerede for det meste her, hvor han opførte et slot. Under Christian 3. blev byen befæstet. Ved delingen 1544 tilfaldt Rendsborg hertug Hans, men efter 1581 hørte den til den kongelige del af Holsten. I krigene i 17. århundrede led byen en del; den var således 1627 besat af de kejserlige tropper og 1643 og 1645 af de svenske. I Frederik 3.s sidste år og under Christian 5. blev fæstningsværkerne udbedrede og betydeligt udvidede af hollænderen Henrik Ruse (Rysensteen). Senere er Rendsborg navnlig bekendt ved det for hertug Christian Albrecht skæbnesvangre møde der i juni 1675 med Christian 5., ved Christian 7.s død der 1808 og ved oprørernes møde i Rendsborg og overrumpling af fæstningen 24. marts 1848. Efter Den Slesvigske Krigs slutning begyndte den danske regering at sløjfe Rendsborgs fæstningsværker 1852.