Slagelse
Slagelse er en by på Sjælland med 36.821 indbyggere (1/1 2003) og et areal på 19.198 hektar.

Historie
Byen, der i Valdemar 2.s jordebog kaldes Slauløsæ og Slaglæsæ (1374: Slawelsæ), er en meget gammel by, der i 11. århundrede var møntsted under kongerne Knud den Store, Hardeknud og Knud den Hellige, og som skal have fået sine købstadsprivilegier 1280 af Erik Klipping, stadfæstede 1321 af Christoffer 2.

At den har været en anset by i middelalderen, er der meget, der tyder på. Således var den som ovenfor nævnt møntsted, kongerne bekræftede og udvidede ofte dens privilegier. 1376 holdt dronning Margrete et danehof her, hvor hun lod sønnen Oluf kåre til konge. Også Helliggeisthus og St. Jørgensgaarden er vidne om dens anseelse, ligesom at den foruden de nuværende kirker har haft to til, nemlig en St. Clemens Kirke, der nævnes begyndelsen af 13. århundrede, men om hvilken man for øvrigt intet ved, og en Vor Frue Kirke, der tidligst nævnes cirka 1370, og som vistnok er blevet nedbrudt kort efter reformationen. Den har ligget omtrent på hjørnet af Skovsø- og Store Fruegade.

Byen har selvfølgelig også haft nytte af Frederik 2.s hyppige ophold på det nærliggende Antvorskov. Landbruget har vistnok i middelalderen og langt op i den nyere tid været dens hovederhverv (»Roskilde Ringen og Slagelse Møgagen faar aldrig Ende«), og ligeledes har den fra gammel tid været en af Sjællands betydelige handelsbyer på grund af sit gode opland.

Den har også i sin tid haft sin egen havn, Skibsholm Havn, der vistnok har ligget ved udløbet af Tude Å, som vel tidligere har været meget dybere og bredere end nu. Først 1664 blev den nedlagt, hvorefter Slagelse måtte søge Korsør Havn. Fra den tid gik det tilbage for byen, mens Korsør tog til. Endnu 1672 havde Slagelse 1.832, men 1769 kun 1.289 indbyggere. Først i 19. århundrede begyndte den atter at få frem, og især fra slutningen af 1880'erne kom den i stærk vækst, til dels på grund af betydelige jernbaneanlæg.

Som andre byer har den haft sine alvorlige ulykker. I middelalderen led den voldsomt af den sorte død, der skal have kostet en fjerdedel af befolkningen livet. Senere raserede ildebrande. 1515 og flere gange senere måtte byskatten nedsættes for den ved ild lidte skade. 22. juni 1652 brændte cirka 100 gårde og huse. 1669 brændte 36 huse, 1740 44 gårde og huse samt Rådhuset, 1772 atter 22 gårde og huse og 1801 gik igen en del af byen op i luer.

Af kendte mænd, der er født i Slagelse nævnes historieskriveren Niels Slange (1657) og skuespilleren C.N. Rosenkilde (1786).

Seværdigheder