LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Byer         


Tripoli
Tripoli er hovedstaden i den nordafrikanske stat Libyen. I 2011 havde byen 1,8 mio. indbyggere. Tripoli er landets politiske, økonomiske og kulturelle centrum.

Historie
Landskabet Tripoli hørte i oldtiden til Karthago og blev af grækerne kaldet Tripoli, »de tre byer«, efter de tre vigtigste pladser Oea, Lepta og Sabrata. Under romerne hørte det først til provinsen Africa, senere gjordes det til en egen Provincia Tripolitana. 644 erobredes det af araberne under Amru og tilhørte i de følgende århundreder forskellige arabiske dynastier. 1510 indtoges hovedstaden af spanierne, og 1530-51 hørte det til Johanniterridderne. 1551 erobrede tyrkerne landet, men det var i den følgende tid nærmest uafhængigt og berygtet for sit sørøveri, hvorfor hovedstaden gentagne gange blev bombarderet af europæiske flåder, således 1663 af englænderne under Blake og Narborough og 1665 og 1728 af franskmændene. Først 1835 gjorde en tyrkisk ekspedition ende på sørøveruvæsenet, og Tripoli blev gjort til et vilajet under det tyrkiske rige. 1911 udbrød der stridigheder mellem Italien og Tyrkiet om Tripoli, og italienerne besatte landet med en hær og annekterede det officielt november 1911, og ved freden i Ouchy oktober 1912 opgav Tyrkiet sine krav på herredømmet over Tripoli. I de følgende år underlagde Italien sig efterhånden det udstrakte terræn og nåede i sommeren 1914 endog at besætte Mursuk og Ghat. Ved Italiens indtræden i 1. verdenskrig 1915 rejste de indfødte stammer sig imidlertid til oprør, støttet af den fanatiske muhammedanske sekt senussierne i Cyrenaica, og italienerne så sig efterhånden nødt til at rømme det indre, og en tid var havnene Tripoli og Homs de eneste af italienerne besatte pladser.

Under 2. verdenskrig blev byen den 23. januar 1943 besat af britiske tropper. Efter Libyens uafhængighed (1951) under kong Idris og dannelsen af en enhedsstat, blev Tripoli 1963 Libyens hovedstad. Det italienske mindretals dominerende økonomiske rolle fortsatte trods de politiske forandringer. Efter det libyske revolutionsregimes magtovertagelse i 1969 blev det italienske mindretal i 1970 fordrevet.