Asserbo

Asserbo slotsruins hovedbygnings kælder - mod vest (2004).
Asserbo, ruiner af en gård på den nordøstlige side af halvøen Halsnæs. Gården tilhørte oprindelig hvideslægten, men blev af Absalon, der i nogle år havde overladt den til bolig for nogle indkaldte franske karteusermunke, mageskiftet til Sorø Kloster.

Ved midten af 15. århundrede købte Peder Oxe Asserbo af Sorø Kloster. I slutningen af århundredet blev Poul Laxmand dens ejer, og efter hans død faldt den ifølge Rigsrådets dom (november 1502) som forbrudt gods til kronen. Poul Laxmands datter Else Gyldenstjerne fik den dog af kongelig nåde udlagt igen af Frederik 1.

1560 kom Asserbo på ny under kronen. I slutningen af 17. århundrede begyndte flyvesandet at blive truende for stedet. Beboerne måtte ved begyndelsen af 18. århundrede forlade gården, hvis hovedbygning forinden, som det synes, var gået til grund i en brand.

Ved de udgravninger, som Frederik 7. personlig ledede i sommeren 1849, kom Asserbos ruiner på ny for en dag. Voldanlægget blev genskabt i 1972.