Hagenskov
Hagenskov (fra 1667 til 1962 hed gården Frederiksgave), i middelalderen en kongelig borg, 7 kilometer sydøst for Assens.

Hagenskov, der først nævnes i et kongebrev af 1251, er mulig af endnu ældre oprindelse og har i sin tid ligget på et næs, der skød frem mellem bæltet og den forbiløbende å.

1259 lod Christoffer 1. ærkebispen Jakob Erlandssen gribe og føre i et vanærende optog til Hagenskov, hvor han blev sat i bolt og jern. Jakob Erlandssen sad her kun i få måneder, indtil kong Christoffer 1. døde, hvorefter han blev sluppet fri.

1278 blev Hagenskov pantsat til Erik Klippings formynder, Albert af Braunschweig, og tilhørte senere grev Gert.

1386 indlæste dronning Margrete borgen, og den lå fra nu af under kronen. I Grevens Fejde blev den ved en bondes forræderi spillet i hænderne på lybeckerne.

Blandt de kongelige lensmænd må nævnes Frans Brokkenhus, Erik Hardenberg, bror til Frederik 2.s ungdomselskede Anna, den vidtberejste Jakob Ulfeld, hvis søn Corfits, den senere righofmester, blev født her 1606, samt Jørgen Brahe (»den lille konge på Fyn«).

Hagenskov len blev 1661 forandret til Hagneskov amt (senere Assens amt) og den første amtmand, Niels Banner, der stod i stor gunst hos Frederik 3., fik 1667 det gamle Hagenskov til gave og kaldte det med kongelig tilladelse Frederiksgave.

Senere tilhørte Hagenskov slægten Dewitz, fra 1766 den kendte handelsmand, konferensråd Niels Ryberg, der 1775 byggede en ny hovedbygning cirka 600 meter nordvest for det 1741 nedbrændte gamle slot; 1824 overtog staten gården, og den tjente 1841-47 kronprins Frederik (7.) som sommerresidens. 1854 solgtes den til grevskabet Wedellsborg. I 1942 køber konsul og vingrosserer Thor Andersen fra Odense godset. Denne sælger det i 1954 til Preben Caroc Schall Holberg som i 1966 forpagtede den til Hans Stougaard. I 1977 købte datteren Britta Caroc Schall Holberg godset.

I »den gamle slotsbanke« lod kronprins Frederik ved udgravning afdække ruiner af et firkantet tårn, rester af et ældre eller mulig det ældste Hagenskov.

Slottet blev i 1968 fredet i klasse A (Nationalt mindesmærke). I 1973 blev hele Hagenskov Gods med alt tilliggende totalfredet.