1506

Begivenheder
Kong Hans lader de norske og danske rigsråd tildømme sig Sverige ved et møde i Kalmar. Samtidig dømmes den svenske rigsforstander Svante Nilsson til døden. Kongen får opbakning til fortsatte bestræbelser på med magt at genetablere den Nordiske Union.
Ferdinand den Katolske lader efter Prins Filip den Smukkes død sin datter Johanne den Vanvittige indespærre og bliver suveræn hersker over alle spanske lande.

Født

Dødsfald
Prins Filip den Smukke af Castillien
Christoffer Columbus