Bjørnedyr
Bjørnedyr

Klassifikation:
  • Rige: Dyr (Animalia)
  • Række: Bjørnedyr (Tardigrada)
Klasser:
  • (Heterotardigrada)
  • (Mesotardigrada)
  • (Eutardigrada)
Bjørnedyr (Tardigrada) er små segmentdelte dyr, sandsynligvis beslægtet med leddyr eller hjuldyr/fladorme - tilhørsforholdet er ikke afklaret og debatteres stadig i dag (2003). Bjørnedyr blev først beskrevet af J. A. E. Goeze i 1773 ('kleiner Wasserbär'=lille vandbjørn). Tardigrada-navnet betyder »langsomtgående« og blev givet af Spallanzani i 1776.

Bjørnedyr er små dyr, og der er beskrevet cirka 600 arter, men forskere regner med, at der eksisterer mindst 10.000. De største voksne bjørnedyr har en kropslængde på op til 1,5 millimeter, de mindste 0,05 millimeter og hører dermed til de mindste flercellede dyr, der findes. Nyklækkede larver kan være mindre end 0,05 millimeter.

Bjørnedyr deles op tre klasser: Mesotardigrada, Eutardigrada og Heterotardigrada. Mesotardigrada tæller kun én art, som er fundet i en varm svovlkilde i Japan. Eutardigrada er typisk ferskvandslevende bjørnedyr. Heterotardigrada er typisk ferskvands- og landlevende bjørnedyr - der er dog en enkelt saltvandslevende art.

Bjørnedyr lever næsten overalt på jorden: