LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Tabeller            Uddøde dyr            Database         


Dyr
Dyr

Eksempel på ulve fra rovdyrordenen
Klassifikation:
 • Rige: Dyr (Animalia)
Rækker:
  Hvirvelløse dyr
 • Agernorme (Hemichordata)
 • Armfødder (Brachiopoda)
 • Bjørnedyr (Tardigrada)
 • Bløddyr (Mollusca)
 • Fløjlsdyr (Onychophora)
 • Hesteskoorme (Phoronida)
 • Hårorme (Nematomorpha)
 • Korsetdyr (Loricifera)
 • Kradsere (Acanthocephala)
 • Kæbemunde (Gnathostomulida)
 • Leddyr (Arthropoda)
 • Ledorme (Annelida)
 • Mosdyr (Ectoprocta)
 • Mudderdragere (Kinorhyncha)
 • Nikkedyr (Entoprocta)
 • Pighuder (Echinodermata)
 • Pilorme (Chaetognatha)
 • Polypdyr (Cnidaria)
 • Pølseorme (Priapulida)
 • Ribbegopler (Ctenophora)
 • Ringbærere (Cycliophora)
 • Rundorme (Nematoda)
 • Slimbændlere (Nemertea)
 • Stjerneorme (Sipuncula)
 • Svampe (Porifera)
 • Tungeorme (Echiura)
 • (Vestimentifera)
 • Platyzoa
 • (Gastrotricha)
 • Fladorme (Platyhelminthes)
 • Hjuldyr (Gnathifera)
Sækdyr og trævlemunde er hvirvelløse dyr med rygstreng, og kan ses under rygstrengsdyr.
Dyr kan som begreb ikke defineres entydigt. Langt de fleste mennesker har en klar opfattelse af hvad de dyr er, men den sikre overbevisning bliver ofte hurtig til tvivl, når »grænseorganismer« fremdrages. Der er en lang række af organismer som ikke entydigt kan placeres som en del af dyreriget eller et af de andre riger og der bliver fortsat forsket kraftigt i området. Den tilgængelige information udvides løbende og der foretages derfor korrektioner af den måde, som der klassificeres på.

Dyr lever af organisk materiale til forskel fra planterne.

Klassifikation
Den videnskabelige undersøgelse af dyr og deres adfærd kaldes for zoologi. Biologi i videre forstand er hele læren om organismerne, altså både zoologi og botanik, i snævrere betydning dyrs levemåde indbyrdes og i forhold til omgivelserne, det »ydre« liv, mens det »indre« (organernes) liv behandles i fysiologien. Den systematiske zoologi behandler dyr for at fastslå deres indbyrdes ligheder og uligheder. Enheden er arten (species). Arterne indordnes da under højere og højere kategorier: slægt (genus), familie (familia), orden (ordo), klasse (classis) og række (series), hvilke sidste omfatter dyr med samme grundplan i bygningen. Det er dog ofte hensigtmæssigt at opstille underriger, underrækker og så videre. Siden Linnés tid benævnes arten i den videnskabelige zoologi (og botanik) med to navne, de såkaldte systematiske, det første er fælles for alle arter af samme slægt, det sidste unikt for pågældende art.

Udgangspunktet for det enkelte artikelnavn er det danske navn. Såfremt et sådant ikke eksisterer på nuværende tidspunkt anvendes det videnskabelige navn. Kun cirka 10-20 % af de danske dyrearter menes at have et dansk navn på nuværende tidspunkt.

Der er beskrevet en cirka 1,5 millioner forskellige arter, men der menes at kunne være helt op til 30 millioner arter.

Trusler
En lang række dyrearter er stærkt truede. På nuværende tidspunkt uddør der flere arter end på noget andet tidspunkt efter dinosaurernes forsvinden. 16.000 dyrearter er stærkt truede. Flere hundreder arter uddør hvert år, mange endnu inden de er blevet beskrevet.

Verdensnaturbevarelsesunionen (IUCN) udarbejder en liste over alle arters situation og hvor truet de er. De kategoriserer de enkelte arter i 9 kategorier: uddød, uddød i naturen, akut truet, truet, sårbar, under observation, almindelig, lokalt almindelig, ikke nok data.

Dyreartikler

A
Abeørn - Adeliepingvin - Afrikansk elefant - Aftenfalk - Agerhøne - Almindelig egern - Alpaka - Amerikansk sortbjørn - Asiatisk elefant - Asiatisk mariehøne - Askepletvinge - Australsk krokodille

B
Belchers havslange - Blishøne - Blodrød hedelibel - Blå gnu - Blå libel - Blåhval - Bogfinke - Brillepingvin - Brun bjørn - Brun rotte

C
Chimpanse - Chinchilla

D
Dagpåfugleøje - Den hvide haj - Det hvide C - Dompap - Dromedar - Dronte - Duehøg - Dværgfalk - Dværgflodhest - Dværghornugle - Dværgmyresluger - Dværgpingvin - Døgling

E
Edderfugl - Egern - Eland - Emu - Europæisk sumpskildpadde

F
Faraomyre - Fasan - Fedtfugl - Finhval - Flodhest - Flodsvin - Franquets flyvende hund

G
Galapagospingvin - Gepard - Giraf - Glatsnog - Gorilla - Gotlandsruss - Grøn anakonda - Grøn busksommerfugl - Grøn vandagame - Grønlandshval - Gråand - Gråbåndet bredpande - Gråhval - Gråspurv - Guanaco - Guanlong wucaii - Gul kirurgfisk - Gyldenhovedet løveabe

H
Hare - Hasselmus - Havørn - Hectors delfin - Hedehøg - Hedelærke - Hest - Hugorm - Huldue - Humboldtpingvin - Husmår - Hvid stork - Hvidhalet gnu - Hvidhovedet havørn - Hvidt næsehorn - Hvidøret egernabe - Hættemåge

I
Impala - Indisk næsehorn - Indopacifisk tobakspibefisk - Isbjørn - Islandsk hest

J
Jaguar - Jordsvin - Jærv

K
Kamel - Kampørn - Kanariefugl - Kappebavian - Kapuas muddersnog - Kaskelot - Kejserpingvin - Kejsertamarin - Kirkeugle - Kirsebærtakvinge - Knarand - Kolosblæksprutte - Kongepingvin - Krage - Kravehaj - Krikand - Krokodillehaj - Kronhjort - Kæmpemund

L
Lama - Leopard - Lille hundestejle - Læbebjørn - Lærkefalk - Løve

M
Marmorkat - Marsvin - Menneske - Moskusokse - Musemaki

N
Nattergal - Nilkrokodille - Næbdyret - Næseflagermus

O
Orangutang

P
Panda - Parykegernabe - Pindsvin - Polarræv - Pomeransfugl - Prærieugle - Pukkelhval - Puma

Q

R
Ravn - Ringdue - Ringhaj - Ringsæl - Rævehaj - Rød glente - Rød panda - Rød tobakspibefisk - Rød ræv - Råge

S
Sabelantilope - Saltvandskrokodille - Sanglærke - Sejhval - Sekretærfugl - Sikahjort - Sildemåge - Skeand - Skovmår - Slørugle - Småplettet rødhaj - Sneleopard - Sneugle - Snog - Solsort - Sort mamba - Sorthalset chaja - Spidsand - Spidskrokodille - Springpingvin - Spurvehøg - Spækhugger - Spættet bredpande - Spættet sæl - Stillehavstobakspibefisk - Stor hornugle - Stor hundestejle - Stor myresluger - Storplettet rødhaj - Strandhjejle - Stribet dværghornugle

T
Tamandu - Tasmansk pungulv - Tangsnarre - Tiger - Tigerpython - Tobakspibefisk - Tårnfalk

U
Ulv

V
Vandredue - Vandrefalk - Vaskebjørn - Vicuna - Vildkanin - Vildkat - Vågehval

W
Wahlbergs epauletflyvende hund

Y
Yakokse - Yemenkamæleon

Z
Zebra

Æ
Ægyptisk flyvende hund - Æskulapsnog

Ø
Ørkenræv

Å
Ål

Klassifikationsartikler
Aber - Aftensværmere - Agerhøns - Agutier - Alligatorer og kaimaner - Andefugle - Antiloper - Armfødder
Bardehvaler - Bier - Biller - Biædere - Bjørne - Bjørnedyr - Blinkhindehajer - Blishøns - Blæksprutter - Bløddyr - Blødskildpadder - Blåfugle - Boa kvælerslanger - Borebiller - Brokfugle - Bæltedyr - Bænkebidere
Chinchillaer
Dagaktive rovfugle - Delfiner - Dovenaber - Dovendyr - Dovenfluer - Dovenfugle - Dragehovedfisk - Dronter - Drosler - Duer - Dværgpossumer - Dværg- og musemakier
Edderkopper - Egentlige duer - Egentlige ugler - Egern - Egernaber - Elefanter - Elefantspidsmus
Falke - Fasanfugle - Finhvaler - Finker - Finnerødhajer - Fisk - Fladorme - Flagermus - Floddelfiner - Flodheste - Flyvende hunde - Fregatfugle - Fugle
Gavialer - Giftslanger - Gnavere - Guldsmede - Gumlere
Hajer - Halepadder - Halvaber - Hammerhajer - Harer og kaniner - Harer, kaniner og pibeharer - Havengle - Havskildpadder - Havslanger - Heste - Hesteskonæser - Hjorte - Hjuldyr - Honninggøge - Hugorme og grubeorme - Hunde - Hundestejler - Hundestejler - Hvaler - Hvalhajer - Hvalrosser - Hvirvlere - Hyrdefugle - Hyæner - Høge og ørne - Hønsefugle
Ibisser og skestorke - Inkaspidsmus - Insekter - Insektædere - Jacamarer
Kaguanger - Kameler og lamaer - Kamæleoner - Kaskelotter - Katte - Kirurgfisk - Kloakdyr - Kragefugle - Krebsdyr - Krokodiller - Krybdyr - Kæmpedovendyr - Kæmpemunde - Kænguruer
Leddyr - Ledorme - Libeller - Lærker
Marekatte - Mariehøns - Marsvin - Mejser - Mennesker og menneskeaber - Mosdyr - Muræner - Mus og rotter - Muslinger - Myrepindsvin - Myrer - Myreslugere - Måger - Mågevadefugle - Mårer
Nataktive rovfugle - Natsværmere og sommerfugle - Navlesvin - Netvinger - Næbdyr - Næbhvaler - Næsehorn - Næsehornsfugle - Nålefisk
Ottearmede blæksprutter
Padder - Parrettåede hovdyr - Pattedyr - Pelikaner - Pigfinnefisk - Pighajer - Pighuder - Pingviner - Planteæderpungdyr - Primater - Pungbjørne - Pungdyr - Punggrævlinger - Pungmuldvarpe - Pungrovdyr - Pungulve
- Python kvælerslanger
Rovdyr - Rovfugle - Rundorme - Rygstrengsdyr - Rævehajer - Rødhajer - Rørmundede
Sandtigerhajer - Seks- og syvgællede hajer - Skarver - Skedehornede - Skildpadder - Skolopendre - Skorpionfluer - Skovbukkene - Skrigefugle - Skægfugle - Slangehalsfugle - Slangehalsskildpadder - Slanger og øgler - Slørugler - Snabeldyr - Snoge - Spindlere - Springpadder - Spurve - Spurvefugle - Spættefugle - Spætter - Stjerneorme - Storke - Storkefugle - Strudse - Suler - Svampe - Syvsovere - Sæler - Søkøer
Takvinger - Tobakspibefisk - Torskefisk - Tranefugle - Trompetfisk - Tropikfugle - Træspidsmus - Tukaner - Tusindben
Ulkefisk - Uparrettåede hovdyr - Vombatter - Ægte krokodiller - Ægte lemurer - Ænder - Øgler - Ørentviste - Øresæler - Østlig langnæbbet myrepindsvin - Ålefisk - Årefodede - Årevingede