LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Rygstrengsdyr
Rygstrengsdyr
Klassifikation:
  • Rige: Dyr (Animalia)
  • Række: Rygstrengsdyr (Chordata)
Klasser:
  •   Fisk (Pisces)
  •   Fugle (Aves)
  •   Krybdyr (Reptilia)
  •   Padder (Amphibia)
  •   Pattedyr (Mammalia)
  •   Sækdyr (Urochordata)
  •   Trævlemunde (Cephalochordata)
Rygstrengsdyr (Chordata) er betegnelsen for en række af dyr, der er kategoriseret i 7 klasser.

Alle dyr under rygstrengsdyrene har som navnet antyder en rygstreng (Chorda dorsalis), som er med til at give dyret en fleksibel støtte langs ryggen.

En hul nervestreng er placeret over rygstrengen, oftest udvidet og dannende en hjerne. Rygstrengsdyr har en del af legemet bag anus (hale).

Mennesket er en del af klassen pattedyr som er kategoriseret under rygstrengsdyr.

Udseende
Rygstrengsdyr er den højest stående, videst udviklede af dyrerigets, store hovedafdelinger, dyrerækkerne, inden for hvilke samme bygningsplan stadig kan forfølges.

Det er enssidede, bilateralt symmetriske dyr uden ydre leddeling, men med et indre skelet. Dette er oftest en benbygning med en hvirvelsøjle, der har et brusket grundlag, rygstrengen (Chorda dorsalis), og som dorsalt ved udløbere, øvre hvirvelbuer, omfatter centralnervesystemet, hjerne og rygmarv, ventralt ved ribben danner en hule, hvori åndedrætsredskaber, fordøjelseskanal og kønsorganer finder plads. Findes lemmer, er der aldrig mere end to par; også disse har et indre skelet. Blodet er rødt, og har et fuldstændigt kredsløb i lukkede kar.

Adfærd
Udviklingsgraden er i øvrigt meget forskellig. Lavest står trævlemundene og sækdyrene, hvor skelettet kun er repræsenteret af en rygstreng. Idet man snart lagde vægt på manglen af en hjernekasse, snart på, at der intet tykvægget hjerteparti var på blodkarrene, har man opfattet dem som en hel egen udviklingstype og opstillet trævlemundene henholdsvis som Acrania og Leptocardii modsat alle andre rygstrengsdyr, der da benævnedes Craniota og Pachycardii. På den anden side findes mellem rygstrengsdyr i alle henseender de højest udviklede dyr. Sanserne når en i de andre rækker ukendt skarphed, intelligensen når sin højeste og tilpasningen til livet i vandet, i luften, i jorden, på træerne og så videre bliver mere fuldkommen end på noget andet punkt i dyreriget.

Klassifikation
I nedenstående tabel er vist en oversigt over rygstrengsdyrene.

Latin Dansk navn Antal arter i verden Antal arter i Danmark
Aves Fugle          9.934             434
Amphibia Padder          5.276               14
Cephalochordata  Trævlemunde                20                 1
Pisces Fisk        24.618         ukendt
Mammalia Pattedyr          4.595               79
Reptilia Krybdyr          8.013                 6
Urochordata Sækdyr          3.000               36

Talangivelserne er alene cirkaangivelser.