Svampe
Svampe

Klassifikation:
  • Rige: Dyr (Animalia)
  • Række: Svampe (Porifera)
Klasser:
  • Kalksvampe (Calcarea)
  • Kiselsvampe (Demospongiae)
  • (Hexactinellida)
Svampe (Porifera). Denne dyrerække, hvis medlemmer overvejende lever lever i havet og kun i meget ringe tal i ferskvand, omfatter de laveststående flercellede dyr. De mangler alle i deres voksne tilstand evne til fri stedbevægelse, og deres organer befinder sig på det lavest mulige trin, idet de for størstedelen kun er repræsenterede af de enkelte celler, der er mindre specialiserede end hos andre flercellede dyr og derfor er i stand til at udføre forskellige funktioner, enten samtidig eller til forskellige tider.

Ligesom polypdyrene, med hvilke de frembyder størst lighed, er deres legeme kun forsynet med et eneste, mere eller mindre stærkt grenet hulrum, men deres organer står i det hele taget på et meget lavere standpunkt.

Der kendes mere end 5.000 arter af svampe, og de kan ses fastgjort til overflader overalt helt ned til dybder på 8.500 meter.