Hundestejler
Hundestejler

Lille hundestejle
Klassifikation:
Arter:
 • (Apeltes quadracus)
 • (Culaea inconstans)
 • Stor hundestejle (Gasterosteus aculeatus)  
 • (Gasterosteus crenobiontus)
 • (Gasterosteus microcephalus)
 • (Gasterosteus wheatlandi)
 • (Pungitius bussei)
 • (Pungitius hellenicus)
 • (Pungitius kaibarae)
 • (Pungitius laevis)
 • (Pungitius platygaster)
 • Lille hundestejle (Pungitius pungitius)  
 • (Pungitius sinensis)
 • (Pungitius tymensis)
 • Tangsnarre (Spinachia spinachia)  
Hundestejler (Gasterosteidae), norsk stikling, en familie af fisk, legemet er mere eller mindre langstrakt, uden sædvanlige skæl, men i reglen med større benplader langs kroppens sider; en af de under øjnene liggende sidelinjeknogler er stærkt udviklet og danner et panser på kinden; kun kæberne bærer tænder, der er små, sammentrykt kegledannede. Foran den blødstrålede (anden) rygfinne sidder 3-15 fri (ikke ved finnehud forenede) pigstråler; bugfinnerne, der ligger bag ved brystfinnerne, dannes af en lang pig-tråle og een eller to korte blødstråler; foran gatfinnen findes en pigstraale.

Hundestejler er små fisk, der bebor den nordlige halvkugles middelvarme og kolde bælte; en art (tangsnarren) lever i havet og i brakvand, de øvrige tillige i fersk vand. De er æglæggende, og hannen bygger rede.

Der er 3 arter i familien der kan træffes i danske farvande.

Gasterosteus og Pungitius har et sammentrykt nogenlunde langstrakt legeme; snuden er kort og halen (regnet fra gatåbningen til halefinnens spids) udgør ikke det halve af legemets hele længde. Bugfinnerne består af en pig- og en blødstråle og fæster sig i det ydre forhjørne af bækkenbenene, der er sammenvoksede med hinanden i bugens Midtlinje til en bagtil afsmalnende, trekantet bugplade.