Lille hundestejle
Lille hundestejle

Lille hundestejle
Klassifikation:
Art:
Pungitius pungitius
Den lille eller nipiggede hundestejle (Pungitius pungitius), hvis længde ikke overskrider 8 cm, har 9-10 (sjælden 7-8 eller 11) fri pigstråler på ryggen-; kropsiderne mangler benplader, men på hver side af halen findes i almindelighed en lille, lav køl, dannet af tynde benskiver. Ryg og sider er olivengrønne med sorte pletter og striber, bugen sølvfarvet med messingskær; undertiden er den meget lysere, undertiden næsten helt sort.

Den har omtrent samme geografiske udbredelse som stor hundestejle (findes dog ikke, som denne, i Grønland), men er mere bunden til fersk- og brakvand og vover sig ikke ud i egentlig saltvand. Den forekommer ikke i Kattegat, og dens mængde i sundet og bælterne er ringe; derimod er den hyppigere i de indre dele af fjordene og tiltager i mængde ned i Østersøen; i Danmarks ferskvande er den almindelig, men i visse egne, for eksempel i Jyllands hedeegne, langtfra så talrig som den store hundestejle. I levevis ligner den stor hundestejle. Hannen bygger rede, men anbringer den oppe mellem vandplanternes grene eller blade, ikke på bunden.