LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Pigfinnefisk
Pigfinnefisk

Gul aborre
Klassifikation
 • Rige: Dyr (Animalia)
 • Række: Rygstrengsdyr (Chordata)
 • Klasse: Fisk (Pisces)
 • Orden: Pigfinnefisk (Perciformes)
Familier
 • Aborrer (Percidae)
 • Buskhoveder (Stichaeidae)
 • Cichlider (Cichlidae)
 • Fjæsinger (Trachinidae)
 • Fløjfisk (Callionymidae)
 • Havaborrer (Serranidae)
 • Havkatte (Anarhichadidae)
 • Havruder (Sparidae)
 • Hestemakreller (Carangidae)
 • Kirurgfisk (Acanthuridae)
 • Kutlinger (Gobiidae)
 • Læbefisk (Labridae)
 • Makreller (Scombridae)
 • Muller (Mullidae)
 • Slangemakreller (Gempylidae)
 • Solaborrer (Centrarchidae)
 • Sortfisk (Centrolophidae)
 • Sugefisk (Echeneidae)
 • Sværdfisk (Xiphiidae)
 • Tangspræl (Pholidae)
 • Ålekvabber (Zoarcidae)
 • (Centropomidae)
 • (Chaetodontidae)
 • (Coryphaenidae)
 • (Haemulidae)
 • (Pomatomidae)
 • (Sciaenidae)
 • (Toxotidae)
 • (Pomacentridae)
 • (Scaridae)
 • (Embiotocidae)
 • (Odacidae)
 • (Bathymasteridae)
 • (Cryptacanthodidae)
 • (Ptilichthyidae)
 • (Zaproridae)
 • (Scytalinidae)
 • (Tripterygiidae)
 • (Labrisomidae)
 • (Clinidae)
 • (Chaenopsidae)
 • (Dactyloscopidae)
 • (Blenniidae)
 • (Draconettidae)
 • (Rhyacichthyidae)
 • (Odontobutidae)
 • (Eleotridae)
 • (Kraemeriidae)
 • (Microdesmidae)
 • (Kurtidae)
 • (Ephippidae)
 • (Scatophagidae)
 • (Siganidae)
 • (Luvaridae)
 • (Zanclidae)
 • (Scombrolabracidae)
 • (Sphyraenidae)
 • (Trichiuridae)
 • (Amarsipidae)
 • (Nomeidae)
 • (Ariommatidae)
 • (Tetragonuridae)
 • (Stromateidae)
 • (Luciocephalidae)
 • (Anabantidae)
 • (Helostomatidae)
 • (Belontiidae)
 • (Osphronemidae)
 • (Channidae)
Pigfinnefisk (Perciformes) er en orden af fisk med cirka 69 familier. Ordenen omfatter cirka 40 % af alle fisk og er den største orden af hvirveldyr med sine mere end 7.000 arter.

Pigfinnefisk er fisk hos hvilke den yderste bugfinnestråle og flere eller færre stråler forrest i ryg- og gatfinnen er pigstråler, det vil sige, spidse og uleddede benstave.

I de danske farvande kan man møde følgende 48 arter fra denne orden.
 • Aborre
 • Akarnaisk blankesten
 • Bars
 • Berggylte
 • Blå havkat
 • Buskhoved
 • Fjæsing
 • Gaffelmakrel
 • Guldbrasen
 • Havbrasen
 • Havkarusse
 • Havkat
 • Havrude
 • Havtobis
 • Hestemakrel
 • Hork
 • Junkergylte
 • Kysttobis
 • Lille fjæsing
 • Marokkansk havrude
 • Nøgentobis
 • Okseøjefisk
 • Plettet fløjfisk
 • Plettet langebarn
 • Plettet tobiskonge
 • Rød blankesten
 • Rød mulle
 • Rødnæb (hun) / blåstak (han)
 • Sandart
 • Sars' porebrosme
 • Savgylte
 • Småmundet gylte
 • Sorthale
 • Spidshalet langebarn
 • Spidstandet blankesten
 • Stribet fløjfisk
 • Stribet havkat
 • Stribet havrude
 • Stribet mulle
 • Sugefisk
 • Sværdfisk
 • Sølvbrasen
 • Tangspræl
 • Uplettet tobiskonge
 • Vragfisk
 • Ørnefisk
 • Ålebrosme
 • Ålekvabbe