Tobakspibefisk
Tobakspibefisk

Indopacifisk tobakspibefisk
Klassifikation:
Arter:
Tobakspibefisk (Fistulariidae) er en familie af fisk med fire arter.

Det er fisk med et meget karakteristisk udseende. De ligner helt bogstaveligt en streg i vandet. Selv når de svømmer er kroppen helt stiv. De har to »halefinner«. Det er ryg- og gatfinnen som er placeret lige ud for hinanden og de fremstår som om de er spejlninger af hinanden. Bagest har halefinne nogle forlængede finnestråler som kan udgøre næsten en fjerdedel af fiskens samlede længden. Den samlede længde kan være helt op til 1,5 meter. Forrest har fisken også et noget specielt udseende. Kæbeknoglerne er forlængede og de udgør næsten en tredjedel af fiskens længde. Selve munden i spidsen er ikke ret stor, men kan dog udvides så den kan æde selv store byttedyr; der primært er andre fisk.

Tobakspibefisk er beslægtet med trompetfisk og også fisk som nålefisk som snipper, tangnåle og søheste.

Når tobakspibefisk svømmer holder de kroppen strakt og bruger bevægelser i den bageste fjerdedel af kroppen hvor ryggatfinnen sættes i bevægelse og derefter halefinnen. De kan skyde en høj fart og jager fritsvømmende fisk. De har en form for slim på huden som giver dem mindre gnidningsmodstand i deres fremfærd i vandet. Det er ikke endeligt konstateret, men måske spiller nogle bakterier i slimmen en rolle for den hastighed hvormed fisken kan svømme.

Føde består af andre fisk men også krebsdyr. En lang række arter er byttedyr; det værende bundfisk som kutlin og tangkvabbe og fritsvømmende fisk som sildefisk og hestemakreller. En en meter lang tobakspibefisk kan sluge et bytte på cirka 10-12 cm. Der er også et dokumenteret tilfælde hvor en tobakspibefisk har spist en dragefisk, som ellers undgåes af andre rovfisk på grund af sin gift. Denne fisk må være spist med halen først for at undgå giften, hvor tobakspibefisk ellers normalt spiser byttet med hovedet først.

Fisken anvender tree forskellige kendte jagtteknikker. Den første bruges til jagt efter bundfisk, som fanges ved at svømme tæt ved bunden og jage byttet ned i revler og sprækker. Den anden bruges til fritsvømmende fisk som jages ved hurtige udfald. Den tredje er mere avanceret og indbefatter andre større fisk eller objekter. Tobaksfiske svømmer klos op ad andre fisk (andre ikke rovfisk) og i ly af disse sniger den sig ind på byttet som dermed overraskes.