LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Gråand
Gråand

Klassifikation:
Art:
Anas platyrhynchos
Fakta:
Levested
 - geografi
 - biotop

Europa, Asien, Nordamerika
Fersk vand
FødeGræsser, plantedele, insekter
Vægt
 - ved fødslen
gram
 
Højde
 - vingefang
50-65 cm
81-98 cm
Levealder år
Kønsmoden
Rugetid
Æg
 - normalt
 - min/max
år
dage

8-16
8-16
Gråanden (Anas platyrhynchos) (Vildand, stokand, græsand, moseand, bygand), stamformen til den tamme and, der ofte har bevaret den vildes fjerdragt, det mørke hoved med grønlig glans, den kastanjebrune farve på hals og bryst og tegningen med fine mørke bølgelinjer på den gråhvide underside.

Gråanden er udbredt over det meste af Europa og Asien, tillige over de tempererede dele af Nordamerika. I Norge yngler den almindelig helt op til Finmarken, i Danmark så at sige over hele landet, selv om den nu kun findes i større tal, hvor den fredes. Tidligere har det været anderledes, men afvandingen af moser og kær og den stærke forfølgelse med skydevåben holder dens tal nede.

Moser og åer, rørbevoksede søbredder og fugtige pletter inden i skovene er dens yngle pladser. Reden ligger på jorden eller på en træstub; undertiden ligger på jorden eller på en træstub; undertiden lægges æggene højt til vejrs, for eksempel i en forladt kragerede langt fra vand. Æggenes tal er 8-16, farven er blegt gulgrøn. Ællingerne føres straks til vandet og kan under morens førelse sørge for sig selv. I juli måned er de flyvefærdige, og i august slutter de sig sammen i større selskaber og tilbringer dagen i fjordene eller på større søer, mens de i skumringen foretager deres »træk«. idet de flyver vidt omkring ind i landet til moser, åløb, mergelgrave, omkring på marker og enge, og tilbringer natten her for ved daggry at vende tilbage; hermed vedbliver de det meste af året. Stærk kulde, der bringer deres sædvanlige opholdssteder til at fryse til, driver dem til at søge til åbne strømløb, våger og lignende eller til helt at forlade landet.

Uden for yngletiden er gråanden oftest en sky fugl; kødet er velsmagende, og da den hører til de »jagtbare« fugle, fredes den mange steder stærkt og findes i en slags halvtam tilstand.

Man kender bastarder af gråanden og en hel række andre ænder, væsentlig af dens egen, men også af andre slægter.