LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Huldue
Huldue

Huldue
Klassifikation:
Art:
Columba oenas
(Carl von Linné, 1758)
Huldue (skovdue) (Columba oenas) er af størrelse som husdue, ligner i farve ringduen, men mangler det hvide bånd på halsen og de hvide fjer på vingen, mens der over halefjerenes spidser går et sort tværbånd. På vingerne findes enkelte mørkere pletter, i nakken smukt metalglinsende fjer. Næbbet er gulligt, fødderne blegrøde.

Hulduens udbredelse er omtrent som ringduens, i Norge yngler den i landets sydligere egne, i Danmark forekommer den ret hyppigt enkelte steder, slet ikke i store dele af landet, i det hele dog sparsomt. Hyppigst er den i Nordsjælland, fåtallig i Jylland, hvor den væsentligst synes at forekomme under trækket.

Det er en stille fugl, der kun gør sig lidt bemærket; dens kurren er helt forskellig fra ringduens, består af to toner, der stadig gentages. Den kommer i marts og drager bort allerede i august-september.

Reden har den i modsætning til de fleste andre duer i træhuller, så en betingelse for dens ynglen er, at der findes gamle træer med passende redehuller, hvad der kun sjældent findes i nutidens velplejede skove, så dens ringe tal i Danmark er let forståeligt. I øvrigt bygger den villigt i ophængte redekasser af form som mejsekasser.