LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Ringdue
Ringdue

Ringdue
Klassifikation:
Art:
Columba palumbus
(Carl von Linné, 1758)
Ringdue, Skovdue (Columba palumbus), er betydelig større end klippeduen, en kraftig og statelig fugl. Hovedfarven er den hos duer hyppige gråblå, men brystet er rødligt med metalglans, halsens sider grønt metalskinnende med en hvid Stribe på hver side. Håndsvingfjerenes dækfjer er hvide, hvad der gør fuglen let kendelig i flugten og ligeledes kendetegner de unge fugle, som mangler den hvide halsstribe. Næb og fødder er røde.

Ringduer bebor en stor del af Europa, det sydvestlige Asien og Nordafrika. I Norge yngler den i skovegnene til Trondhjemsfjorden, sparsomt på Vestlandet. I Danmark er den en over hele landet udbredt fugl såvel i løv- som i nåleskov, i hvilken sidste den dog fortrinsvis yngler. Dens tal er på mange steder betydelig tiltaget, sandsynligvis fordi denne kraftige fugls eneste fjender, de store rovfugle er meget fåtallige.

Mens det tidligere var regel, at den trak bort om vinteren, overvintrer nu jævnlig en del, undertiden store flokke. Allerede i marts kommer de bortdragne igen, og i smukt vejr hører man deres velkendte kurren, en lyd, der hører med til dansk forår og skovstemning.

Føden, der består af al slags frø, søger den i marken og i skoven, hvor om vinteren bøgens frugter er dens hovednæring.

Ringduen er meget regelmæssig i sine vaner, søger til bestemte tider ud på marken efter føde, viser sig på andre klokkeslet ved drikkestedet. Flugten er behændig, som de fleste andre duers indledt ved klaprende vingeslag; i parringstiden ser man den jævnlig udføre forskellige flyveøvelser.

Æglægningen er meget uregelmæssig. Æg kan findes i marts og sidst i september; 2 kuld er, om ikke reglen, så dog meget almindelig. Reden er ganske løst bygget af pinde, flad og næsten gennemsigtig, indeholder 2 hvide æg, gennemsnitlig 40 mm lange, 29 mm brede.

Nu, da de fleste anseligere fugle er forsvundne fra Danmarks skove, er ringduen mange steder den eneste større fugl, som hyppig ses; jævnlig klages der over, at den æder korn og afgrøder på marken, frø i planteskolerne.

Dens kød er meget velsmagende. Årligt skydes 2-300.000 ringduer. Forsøg på at tæmme den og holde den som husfugl slår normalt fejl, hvorimod den ingenlunde frygter menneskets nærhed, når den ikke skræmmes. Den bygger ofte lige ved boliger, selv i større byer.