LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Pomeransfugl
Pomeransfugl

Hun i forgrunden, ungfugl i baggrunden.
Klassifikation:
Art:
Charadrius morinellus
Pomeransfugl (Charadrius morinellus) regnes undertiden til en anden slægt, men står i hvert tilfælde brokfugle meget nær, ligner dem i ydre og levevis, men er betydelig mindre, idet kroppen næppe er større end solsortens. Farven hos de gamle fugle er særdeles livlig, forskellig hos de 2 køn, idet hunnen er kendelig større og smukkere farvet end hannen. Hos hunnen er oversiden gråbrun ligesom brystet; en hvid tværstribe afgrænser dette fra et smukt kastanjebrunt, bagtil mørkere parti, mens den bageste del af undersiden er hvid ligesom strube, kinder og en stribe over øjet. Fødderne er gule, næbbet sortbrunt. Hos hannen er farverne mere udviskede; de unge fugle er mere ensfarvet gråbrune, lysere på undersiden. Fuglene bliver 20-22 centimeter lange.

Pomeransfuglen yngler i Europas og Asiens nordlige egne, i de skotske højfjelde og på enkelte fjeldstrækninger i Mellemeuropa. I Norge yngler den på fjeldhederne over den største del af landet, både på de sydligere højfjelde og op i Finmarken. I Danmark er den kun trækfugl, der særlig viser sig om foråret. Tidligere i store skarer fandtes den henimod midten af maj på Jyllands hedestrækninger og tilgrænsende dyrkede egne, mens den på øerne kun blev truffet enkeltvis. i dag raster alene et par hundrede. På efterårstrækket findes den kun sparsomt her i landet.

Kødet regnes blandt det mest velsmagende, der findes. Pomeransfuglen er en selskabelig fugl, der uden for yngletiden altid færdes i flokke; når den ikke jages, er den yderst tillidsfuld, ligesom den næsten ikke lader sig drive bort fra reden. Æggenes tal er i modsætning til dens slægtninges kun 3; i form og farve ligner de vibeæg.