LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Abeørn
Abeørn

Abeørn
Klassifikation:
Art:
Pithecophaga jefferyi
Abeørnen (Pithecophaga jefferyi) er en af verdens stærkeste fugle. Fuglen har fået navnet efter sin appetit på aber, den spiser dog også andre større pattedyr.

Udbredelse
Fuglen lever kun på de filippinske øer Luzon, Mindanao, Samar og Leyte. Der er alene dokumenterede redepladser på Luzon og Mindanao. De fleste abeørne kan ses på Mindanao.

Der menes ikke at være mere end et par hundrede ynglende par.

Udseende
Abeørnen bliver 1 meter lang og vejer op til 6 kilogram med et vingefang på op til 220 centimeter.

Den har opnået sin imponerende størrelse da den har kunnet udvikle sig uden konkurrence fra store pattedyr. Der er ingen tigre, leoparder, bjørne eller ulve i dens leveområder.

Adfærd
Når abeørnen skal bygge rede fortrækker den høje træer med åbne kroner. Reden placeres i 25-50 meters højde; den samme rede bruges til at udruge flere kuld.

Ungen holder sig i tæt kontakt med de voksne i de første 18 måneder, som sørger for at passe og fodre ungen.

Hvis abeørnen har rejst sin fjertop, er det fordi den er på vagt.

Føde
Abeørnen spiser større pattedyr som aber, palmerullere, flyveegern, flyvende hunde, store fugle og slanger tager den også. Den kræver et stort jagtområde på cirka 65-130 km² for at kunne finde nok føde. Dette har gjort den meget følsom over for den omsiggribende skovrydning på Filippinerne.

Det er et meget majestætisk syn at se denne store rovfugl manøvrere mellem de store trækroner i regnskoven på jagt efter bytte.

Trusler
Abeørnen er stærkt udrydningstruet. Den store skovrydning på Filippinerne har gjort det svært for abeørnen at finde tilstrækkelig med jagtområder. Der bliver dog gjort en indsats fra filippinsk side for at sikre ørnens overlevelse; blandt andet ved oprettelsen af en ørnefond, men hvorvidt det er nok er uafklaret. Cabuaya-skoven er blevet fredet netop med henblik på abeørnen, men området er ikke større end 70 km². Cirka 90 % af den oprindelige regnskov menes at være ryddet på nuværende tidspunkt.