LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Havørn
Havørn

Havørn i Ørnereservatet
Klassifikation:
Art:
Haliaeetus albicilla
Udbredelse:

Lysegrøn: Yngler
Blå: Overvintrer
Mørkegrøn: Hele året
Havørn (gåseørn, fiskeørn, hvidhalet ørn, norsk også: søørn) (Haliaeetus albicilla), en mægtig fugl, over 1 meter lang.

Næb og fødder er gule, farven gråbrun; hos gamle fugle er halen hvid, hovedet lysere.

Havørnen yngler i kystegne i Nord- og Østeuropa samt en del af Asien, sparsomt i Mellemeuropa; på Island og i Grønland yngler den ligeledes. I Danmark er der cirka 120 havørne i 2007. Det er samme bestand som i 2006. Havørnen var ellers helt forsvundet fra Danmark, men i 1995 genindvandrede den til Danmark. De er især udbredt på Lolland hvor der er en koncentration på cirka 33 ørne.

Som trækfugl træffes den ikke helt sjældent i Danmark efterår og vinter. Havørnen har sit navn af, at den altid foretrækker kysternes nærhed, og for en del søger bytte i og ved havet. Den lever af alle slags søfugle, fisk, men fanger også harer og andre mindre pattedyr; ådsler tager den gerne.

Flugten er tung og ikke særlig behændig, så havørnen har vanskelig ved at fange en fugl i flugten; derimod kan den udmatte dykkende søfugle ved stadig at svæve over dem, så de til sidst ikke kan udholde at dykke mere og bliver dens bytte.

Reden bygger den på en fjeldskrænt, i et højt træ eller på en forhøjning i fladt terræn; underlaget består af store grene, mens reden indvendig fores med græs; de forholdsvis meget små æg, 2 i tal, er gullig hvide. Efter at ungerne er udvoksne, følges de i lang tid med de gamle.

Havørnen har et overordentlig gennemtrængende skrig, som navnlig høres i parringstiden.

Meget nærbeslægtet med havørnen er den nordamerikanske hvidhovede havørn, kendt fra USA's våben; den ligner havørnen, kun er hoved og hals hvide.