LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Nataktive rovfugle
Nataktive rovfugle

Sneugle fra Zoo København
Klassifikation:
  • Rige: Dyr (Animalia)
  • Række: Rygstrengsdyr (Chordata)
  • Klasse: Fugle (Aves)
  • Orden: Nataktive rovfugle (Strigiformes)
Familier:
Nataktive rovfugle (Strigiformes) eller ugler som de også kaldes og betegnes som i resten af denne artikel, er en orden af fugle.

Ugler er udbredt over hele kloden, de mindste er på størrelse med en spurv, de største som en ørn.

I ydre som i indre frembyder ugler mange særheder, der ved første blik adskiller dem fra alle andre fugle. Hele bygningen er sammentrængt; hovedet går lige over i kroppen, uden at nogen hals er afsat udvendig. Hovedet er meget stort, de store øjne fortilrettede; høreorganet er stærkt, hos nogle kolossalt udviklet, undertiden asymmetrisk, ofte dækket af en hudfold, omkring øjnene sidder i række korte, stive fjer, der frembringer det store ansigt, der hos nogle arter er helt omgivet af en kreds korte krummede fjer (sløret). Alle fjer er ellers overordentlige bløde, selv svingfjerene, på den yderste af hvilke strålerne på yderfanen ikke hænger sammen i spidserne, emn er bøjede i krogform.

Næbbet, der er tæt omgivet af fjer, er et rovnæb, ligesom de korte oftest fjerklædte fødder er rovfødder med den ejendommelighed, at 4. tå er en vendetå, og at løbet og ofte tæerne er tæt fjerklædte.

Farverne, væsentlig ens hos begge køn, er oftest mørke, normalt en lysere bundfarve med mørkere længde- eller tværstriber; hos nogle arter kan farven veksle en del, så at der findes røde og grå, i øvrigt ikke forskellige »former«.

Uglerne lever næsten udelukkende af levende dyr, som de oftest fanger på jorden i skumringen; de ufordøjede dele gylpes op igen i form af faste boller.

De er for en del udprægede natfugle.

Æggene, hvide af farve, næsten runde, lægges på jorden, i træhuller, i bygninger, kort sagt på de mest forskellige steder.

En del arter er standfugle, en del strejffugle, der slår sig ned, hvor der er rigeligt bytte, og ofte yngler på sådanne steder, hvor de ellers ikke findes; også tallet af deres æg synes i nogen grad afhængigt af rigelig føde.

Ejendommeligt er det had, hvormed en mængde andre fugle forfølger uglerne, ikke blot mindre arter, der i dem kunne se fjender, men også arter, som intet kunne frygte af dem, krager og falke for eksempel.

Blandt uglerne er der kun to familier, egentlige ugler og slørugler. Egentlige ugler deles i talrige større og mindre slægter efter forskellige ydre, ofte lidet ejendommelig forhold.

Nataktive rovfugle udgør sammen med dagaktive rovfugle overordenen rovfugle.