LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Sekretærfugl
Sekretærfugl

Sekretærfugl
Klassifikation:
Art:
Sagittarius serpentarius
Sekretærfuglen er en rovfugl. Den ligner dog ikke nogen af de øvrige rovfugle, og har også sin egen kategoriseringsfamilie. Navnet har den fået på grund af sine lange fjer på hovedet som ligner de gamle fjerpenne som sekretærer brugte tidligere.

Sekretærfuglen har en karakteristisk top, lange ben, korte tæer og en meget lang hale. Den er en af de største rovfugle med en højde på op til 1,2 meter. Dens vingefang når ud på imponerende 2 meter.

Den overvejende del af tiden går den på jorden, men det store vingefang gør den også til en god svæver.

Fuglen er udbredt i åbent græsland i Afrika, syd for Sahara. Den er territorial og jager hovedsagelig på jorden. Føden består af små pattedyr, fugle, slanger, insekter og æg.

Reden placeres i et træ, hvor den lægger 2 til 3 æg.