LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Krage
Krage

Krage
Klassifikation:
Art:
Corvus corone
(Carl von Linné, 1758)
Udbredelse:

Gråkrage

Sortkrage
Kragen (sortkrage (Corvus corone; gråkrage Corvus cornix) er grå af farve med sort hoved og bryst, vinger og hale, af størrelse adskillig mindre end ravnen.

Den bebor en stor del af Europa, navnlig de østlige egne, en del af Asien og Nordafrika. I Norge yngler kragen overalt, i Danmark også hyppig i den største del af landet, i mindst tal i Jyllands nordlige egne.

Kragen hører til de bedst kendte fugle i Danmark og er i beskrivelser og på billeder et uundværligt tilbehør til efterår og vinter.

Om dagen færdes den ude på det åbne land efter føde, om natten søger den til skoven, hvor den også yngler. Ved det første dagskær flyver den med sit velkendte skrig (hvoraf navnet) ud efter føde, slår sig enkeltvis eller i flokke ned overalt, hvor den kan finde noget spiseligt af plante- eller dyreriget; på marken søger den insekter og larver, lejlighedsvis små hvirveldyr, ved stranden muslinger og andet, hvad havet skyller op, på veje og gader gennemsøger den hestegødning og kæmper med sine lige eller andre en forbitret kamp om henkastede ben og andet affald; halmstakke og møddinger borer den dybe huller i; med føden sluges utalrige ufordøjelige dele, som senere opgylpes.

Sky og forsigtig er den vel, men skelner let mellem dens forfølgere og andre. Ved aftenstid drager kragerne fra deres ofte kilometerlange udflugter enkeltvis eller i småflokke tilbage til skovene, hvor de forener sig i en større flok, der først mange gange svinger frem og tilbage, før den sætter sig til ro i et træ.

I april bygges reden i et træ; de 4-5 æg er blågrønne med mørke pletter. Senere flyver ungerne med de gamle efter føde, og henimod vinteren samles de ofte i større flokke; en del af de i Danmark ynglende krager trækker vel bort om vinteren, men tallet vokser dog på denne årstid stærkt på grund af de talrige nordfra kommende skarer, der overvintrer i Danmark.

Af nogle som en egen art, af andre kun som en farveændring af kragen betragtes sortkragen, der i bygning, størrelse og levevis fuldstændig ligner gråkragen, kun adskiller sig fra den ved at være helt sort af farve; bastarder forekommer mellem den og gråkragen. Den er udbredt over en stor del af Europa, navnlig dets vestlige og sydlige egne, er næppe truffet i Norge, men enkelte gange i Danmark.