LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Biller
Biller

Eudicella gralli
Klassifikation:
 • Rige: Dyr (Animalia)
 • Række: Leddyr (Arthropoda)
 • Klasse: Insekter (Insecta)
 • Orden: Biller (Coleoptera)
Familier:
 •   Borebiller (Anobiidae)
 •   Hvirvlere (Gyrinidae)
 •   Mariehøns (Coccinellidae)
 •   Vandtrædere (Haliplidae)
 •   Vandgravere (Noteridae)
 •   Vandkalve (Dytiscidae)
 •   Løbebiller (Carabidae)
 •   Dværgbiller (Ptiliidae)
 •   Dråberovbiller (Scaphidiidae)
 •   Ådselbiller (Silphidiidae)
 •   Rovbiller (Staphylinidae)
 •   Hjortebiller (Lucanidae)
 •   Torbister (Trogidae)
 •   Torbister (Geotrupidae)
 •   Torbister (Scarabaeidae)
 •   Vandkærer (Heleophoridae)
 •   Vandkærer (Hydrochidae)
 •   Vandkærer (Spercheidae)
 •   Vandkærer (Hydrophilidae)
 •   Stumpbiller (Histeridae)
 •   Klitspringere (Eucinethidae)
 •   Amfibiebiller (Scirtidae)
 •   Pragtbiller (Buprestidae)
 •   Ødebiller (Byrrhidae)
 •   Klobiller (Elmidae)
 •   Øreklobiller (Dryopidae)
 •   Muldvarpebiller (Heteroceridae)
 •   Muldsmældere (Throscidae)
 •   Smældere (Elateridae)
 •   Snegleblødvinger (Drilidae)
 •   Maskebiller (Lycidae)
 •   Ildfluer (Lampyridae)
 •   Blødvinger (Cantharidae)
 •   Klannere (Dermestidae)
 •   Hættebiller (Bostrichidae)
 •   Værftbiller (Lymexylidae)
 •   Myrebiller (Cleridae)
 •   Malakitbiller (Melyridae)
 •   Glansbiller (Nitidulidae)
 •   Smalbiller (Monotomidae)
 •   Fladbiller (Cucujidae)
 •   Glatbiller (Phalacridae)
 •   Træsvampebiller (Erotylidae)
 •   Hindbærbiller (Byturidae)
 •   Barkkøllebiller (Cerylonidae)
 •   Svampehøns (Endomychidae)
 •   Skimmelbiller (Corticariidae)
 •   Svampebiller (Mycetophagidae)
 •   Svampeborere (Ciidae)
 •   Svampespringere (Melandryidae)
 •   Brodbiller (Mordeliidae)
 •   Snyltebiller (Rhipiphoridae)
 •   Skyggebiller (Tenebrionidae)
 •   Talgvedbiller (Prostomidae)
 •   Solbiller (Oedemeridae)
 •   Plasterbiller (Meloidae)
 •   Kardinalbiller (Pyrochroidae)
 •   Grenbiller (Salpingidae)
 •   Sandpilere (Anthicidae)
 •   Spidshaler (Scraptiidae)
 •   Træbukke (Cerambycidae)
 •   Bladbiller (Megalopodidae)
 •   Bladbiller (Orsodacnidae)
 •   Bladbiller (Chrysomelidae)
 •   Snudebiller (Nemonychidae)
 •   Bredsnudebiller (Anthribidae)
 •   Bladrullere (Attelabidae)
 •   Spidsmussnudebiller (Brentidae)
 •   Snudebiller (Curculionidae)
 •   med mange flere
Biller (Coleoptera) er en orden af insekter. Biller er karakteriseret ved at have hårde dækvinger, der skjuler flyvevingerne. Billerne har som sommerfuglene fuldstændig forvandling, det vil sige, at de klækkes fra æggene som larver. Larverne æder sig større og forpupper sig derefter. Først når puppen klækkes kommer den voksne bille frem.

Larverne er forsynede med et tydeligt hoved med stærke bideredskaber, kun undtagelsesvis (vandkalvene) er kindbakkerne omdannede til hule sugetænger. På siderne af hovedet sidder en gruppe småøjne. De tre brystringe bærer som oftest hver et par korte Ben, hvilke også kan mangle (snudebiller, træbukke). Såvel deres udseende som deres liv er yderst forskelligt. Pupperne, der som oftest overvintrer i jorden, har alle det fuldkomne insekts lemmer anlagte og frit fremstående fra puppehuden. Biller er udbredte over hele verden; de går tilbage til stenkulsformationen, men bliver dog først hyppige i tertiærformationen.

Klassifikation
Biller, hvoraf der er kendt cirka 350.000 arter, blev af Latreille inddelt efter det antal led, der fandtes i fødderne, i Trimera, Tetramera, Heteromera og Pentamera. Senere klassifikationssystemer har videreudviklet dette system.