LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Danmarks dagsommerfugle           Dagsommerfugle        


Målere
Målere

Klassifikation
Arter
 • Okkergul bladmåler (Camptogramma bilineata)
 • Citronmåler (Ophisthograptis luteolata)
 • Stor stikkelsbærmåler (Abraxes grossulariata)
 • Elletandmåler (Ennomos alnaria)
 • Elmemåler (Abraxes sylvata)
 • Natsvalehale (Ourapteryx sambucaria)
 • Leopardmåler (Pseudopanthera maculata)
 • Purpurbrun månemåler (Selenia tetralunaria)
 • Birkemåler (Biston betularia)
 • Lille frostmåler (Operophtera brumata)
 • Snehvid stregmåler (Cabera pusaria)
 • Sortrandet måler (Lomaspilis marginata)
 • I Europa 800 arter; i alt omkring 26.000 arter
Målere (Geometridae) er en familie af sommerfugle, karakteriserede ved store, tynde, brede vinger, der i hvilen sædvanlig ligger udstrakt; ingen biøjne, følehornene børsteformede, hos hannen ikke sjælden kamdannede, kort sugesnabel og tynde, slanke ben. Farven er normalt mat og uanselig; hos de mere livlig farvede dyr er grønne og gule farver de overvejende. Hos ikke få hunner bliver vingerne rudimentære eller mangler ganske; æggene er normalt kuglerunde og glatte. Larverne, der giver familien dens karakter og har givet den navn, har et næsten overalt lige tykt, stavdannet legeme, normalt kun forsynet med 5 par ben, 3 par brystfødder og 2 par bagkroplemmer, sidstnævnte siddende på de bageste bagkropsringe; de mellem disse og brystringene siddende segmenter mangler normalt lemmer. Pupperne er valseformede, tilspidsede bagtil; en fast kokon findes ikke.

Sommerfuglene er for det meste nat- eller dæmringsdyr, der kun sjælden ses flyvende om dagen; de holder sig normalt lige til aften skjult på vindbeskyttede steder og viser sig kun sjælden på blomster; æggene lægges hyppigt enkeltvis, og larverne lever uselskabelig hver for sig; de udfører deres vel kendte, ejendommelige målerbevægelser, idet de først fæstner Legemet med dettes bageste benpar, hvorpå de strækker legemet ud så langt som muligt og fæstner det ved brystbenene; derpå slipper dyret med de bageste benpar; kroppen bliver under en bueformet krumning trukket fremefter, hvorpå de bageste benpar fæstnes lige bag ved brystfødderne; de fodløse legemsafsnit krummer sig opad som en snæver høj sløjfe. Larverne viser ofte mimicry, dels idet legemsformen efterligner pinde og grene, dels i farvetegning (hvide skrålinjer på grøn bund hos de på nåletræer levende former og så videre). Når de foruroliges, spinder de sig ofte ned i en tråd; de lever næsten altid udvendig på værtplanterne, enkelte æder sig ind i blomsterknopper eller frøgemmer; borende og minerende former kendes ikke. Løvtræer, særlig de buskformede, er de vigtigste næringsplanter, enkelte lever på nåletræer. Flyvetiden falder særlig om sommeren, men en del holder tværtimod længst ud om efteråret og kommer først til syne om foråret; Frostsommerfugle er endog i aktivitet om vinteren. Målere er en af de sommerfuglefamilier, der er talrigst repræsenterede i det høje nord; mange har i Mellemeuropa en dobbelt generation; hovedmassen overvintrer som pupper, få som æg og ganske enkelte som fuldtudviklede insekter.

Familien, der indbefatter et meget stort antal arter, tæller adskillige former, der har ikke ringe forstlig betydning; dette gælder særlig frostsommerfuglene og fyrremåleren. Hannen har sortebrune for- og bagvinger med 2-3 store, gulhvide pletter på forvingen nærmest ved grunden og flere lignende ved siden af hinanden på bagvingen. Hunnens vinger er rødbrune; følehornene hos hannen kamdannede, i vingefang 3 cm; larven er lysegrøn med en smal hvid stribe hen ad ryggen. Flyvetiden er juni. Værtplanten er fyr, på hvis nåle æggene lægges. Larverne lader ligesom Lophuruslarverne nålenes midtribbe stå. Forpupningen foregår i jorden; Puppen overvintrer. Larven har såvel i Tyskland som Sverige anrettet alvorlig skade på midaldrende bevoksninger. I Danmark er dyret almindelig, men er endnu ikke optrådt skadelig. Ingen Målere optræder ødelæggende over for landmandens produkter; en enkelt art, den såkaldte stikkelsbærsommerfugl eller harlekinsommerfugl, et stort insekt med hvide vinger og talrige sorte pletter, kan nu og da anrette nogen skade på havens stikkelsbærbuske.