Ugler
Ugler

Noctua comes
Klassifikation:
Arter:
  •   Mere end 22.000
Ugler (Noctuidae) er en familie af sommerfugle. Familien omfatter cirka 22.000 arter som er udbredt i hele verden.

En enkelt art af disse sommerfugle suger blod, og der er mange af arterne som kan være alvorlige skadedyr, idet de kan gøre skade på næsten alle - for mennesker - vigtige afgrøder.

Udseende
Uglerne har smalle forvinger og brede bagvinger. Hovedparten af arterne har dæmpede farver, men enkelte undtagelser har farverige og mønstrede bagvinger.

Forplantning
Uglerne har typisk to måder at placere deres æg. De lægger dem enten ved foden af deres værtsplanter eller umiddelbart i jorden ved planten.
Efter klækning søger larverne føde på værtsplanten efter mørkets frembrud, som de enten tygger i eller direkte borer sig ind i.

Eksempler på sommerfugle i familien

* Ukendt navn (Calyptra eustrigata), blodsuger