Krebsdyr
Krebsdyr

Hyalella azteca
Klassifikation:
  • Rige: Dyr (Animalia)
  • Række: Leddyr (Arthropoda)
  • Klasse: Krebsdyr (Crustacea)
Ordener:
  • Ferejer (Anostraca)
  • Damrokker (Notostraca)
  • Dafnier (Cladocera)
  • Muslingeskalkrebs (Conchostraca)
  • Lysrejer (Euphausiacea)
  • Tibenede Krebsdyr (Decapoda)
  • med flere
Krebsdyr (Crustacea) er en hovedsagelig i vandet levende leddyrklasse, der ånder ved gæller, og som er udstyret med to par følehorn, talrige, delvis til kæbefødder omdannede brystlemmer.

Legemet dannes af et efter hinanden følgende antal bevægelige led eller ringe (segmenter), hvoraf i alt fald de 5 første altid smelter sammen til et hoved. Hver ring bærer typisk et par leddede vedhæng, lemmer; så godt som altid er dog lemmerne reducerede eller falder bort på et større eller mindre antal ringe.

Det yderst forskelligartede præg, der hviler over de forskellige krebsdyrgrupper, fremkommer hovedsagelig dels ved sammenvoksninger og uensartet udvikling af de enkelte legemssegmenter, dels ved forskelligartet udvikling af de grundelementer, hvoraf krebsdyrs lemmer består; som et tredje moment må endnu bygningen af den fra hovedregionen udgående fold, der danner det såkaldte skjold, og som hyppig beskytter en større eller mindre del af legemet, fremhæves.

Ingensteds i dyreriget frembyder studiet af den ydre organisation, her hudskelettet, i sammenlignende-anatomisk henseende en så høj grad af interesse som inden for krebsdyr.

I modsætning til de 5 sammensmeltede første par segmenter, der tilsammen betegnes hoved, kaldes det øvrige legeme normalt kroppen. Denne består hos den ene store afdeling af krebsdyr, nemlig småkrebsene (Entomostraca), af et meget vekslende antal segmenter, hos den anden afdeling, storkrebsene (Malacostraca), overalt af et konstant antal, nemlig 15, og falder i to normalt skarpt sondrede regioner med konstant segmentantal; den forreste af disse, der kaldes brystet (Thorax), består af 8 segmenter, den bageste, der betegnes bagkrop (Abdomen), af 7.

Inden for fyllopoderne dækker skjoldet, når familien branchipodiderne undtages, en større eller mindre del af kroppen, det er snart stort og fladt som hos Apus, snart toklappet som hos estheriderne og omslutter her hele legemet; hos dafnierne findes et lignende skjold, som dog her ikke bedækker hovedet.