LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Slanger og øgler
Slanger og øgler

Grøn vandagame
Klassifikation
 • Rige: Dyr (Animalia)
 • Række: Rygstrengsdyr (Chordata)
 • Klasse: Krybdyr (Reptilia)
 • Orden: Slanger og øgler (Squamata)
Familier
 •   Agamer (Agamidae)
 •   Boa kvælerslanger (Boidae)
 •   Bælteøgler (Cordylidae)
 •   Finnefodsøgler (Pygopodidae)
 •   Firben (Lacertidae)
 •   Gekkoer (Gekkonidae)
 •   Giftslanger (Elapidae)
 •   Giftøgler (Helodermatidae)
 •   Havslanger (Hydrophiidae)
 •   Hugorme og grubeorme (Viperidae)
 •   Kamæleoner (Chamaeleonidae)
 •   Leguaner (Iguanidae)
 •   Pladeøgler (Gerrhosauridae)
 •   Python kvælerslanger (Pythonidae)
 •   Skinker (Scincidae)
 •   Snoge (Colubridae)
 •   Stålorme (Anguidae)
 •   Tejuer (Teiidae)
 •   Varaner (Varanidae)
 •   med flere
Slanger og øgler (Squamata) er den største af de nyere ordner af krybdyr, og inkluderer firben, øgler og slanger. Individerne i denne orden kan kendes på deres skind, som har skæl eller skjolde. De har også bevægelige kæber, som gør det muligt for dem at flytte den øverste kæbe i forhold til hjernekassen. Dette kan specielt ses hos slangerne, som er i stand til - i helt ekstrem grad - at udvide kæberne og dermed spise et meget stort bytte. De mandlige medlemmer af ordenen slanger og øgler er de eneste hvirveldyr med en hemipenis. Det er også den eneste krybdyrgruppe, der inkluderer arter der føder levende unger, og arter hvor ungen udvikler sig i ægget inden det lægges, såvel som de normale æglæggende krybdyr.

Der er cirka 2.800 slangearter i verden. Af disse er 500 giftige og et sted mellem 250-300 direkte farlige for mennesker.

Ordenen - der også betegnes skælklædte krybdyr - underopdeles også i følgende tre underordener:

Ormeøgler (Amphisbaenia)
Slanger (Serpentes)
Øgler (Lacertilia)

Underordenen slanger kan yderligere opdeles i følgende overfamilier:

Kvælerslanger og slægtninge (Henophidia)
Snoge og slægtninge (Caenophidia)
Ormeslanger og slægtninge (Scolecophidia)

Underordenen øgler kan yderligere opdeles i følgende overfamilier:

Legauaner og slægtninge (Iguania)
Gekkoer og finnefodsøgler (Gekkota)
Skinker og slægtninge (Scincomorpha)
Anguimorfer og slægtninge (Anguimorpha)