LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Almindelig egern
Almindelig egern

Det røde egern
Klassifikation:
Art:
Sciurus vulgaris
(Carl von Linné, 1758)
Fakta:
Levested
 - Geografi
 - Biotop

Europa, del af Asien
Skov
FødeFrø
Vægt
 - ved fødslen
230-280 gram
? gram
Længde
 - halen
25 cm
yderligere 22 cm
Levealder?
Kønsmoden
Drægtighed
Unger
 - normalt
 - min/max
1 år (2?)
38 dage

3-5
?
Almindelig egern (Sciurus vulgaris) eller det røde egern som det også kaldes, er det eneste »oprindelige egern« i Europa og dermed også i Danmark.

Udbredelse
I Danmark er de ingenlunde almindelig, men findes hist og her særlig i Jyllands, Fyns og de sydlige øers skove, parker eller haver, sjældnere på Sjælland; de er ikke sky, og man kan som regel komme dem ganske nær, men de holder sig da gerne dækket på den modsatte side af træstammerne; skræmte flygter de bort gennem trækronerne i største hurtighed, ofte i spring på indtil 6 meter; deres spor ses ofte i sneen om vinteren.

Udseende
Egernet er på størrelse med en rotte. Dens kroplængde er cirka 25 centimeter, halen 22 centimer. Snuden er afrundet og øjnene mørkebrune. Egernet har lange opadvendte hårduske. Vægten liggger omrking 230-280 gram.

Farven er her i Danmark rødbrun på dyrets overside med skarp grænse mod den hvide underside; de buskede øren og halen næsten sorte; ikke sjældent er de overalt sortebrune (almindelig på Fyn); om vinteren er de her mere gråligbrune med længere pelshår. I nordlige egne, for eksempel i Norge og Sibirien, bliver de om vinteren smukt blågrå (gråværk). Arten er således i det hele meget variabel i farve, svarende til dens vide udbredelse over hele den palæarktiske regions skovegne, lige fra Irland til Japan og fra Norditalien til Lapland.

Føde
Føden er særlig nødder, agern, olden, frugter, bær, gran- og fyrrefrø, svampe, unge planteskud, æg, fugleunger og lignende.

Adfærd
Når de er til stede i stor mængde, kan de være skadelige i skovene; men her i Danmark er de i denne henseende uden betydning. Reden kuglerund, overdækket, gerne med 2 udgange, vel udforet med løv, barktrævler og lignende eller oftest anbragt i grenvinkler, af og til i hule træer; jævnlig udbedrer de gamle skade-, krage- og rovfuglereder; forrådene findes dels i huller i træer, dels i særlige boer i træerne, af og til på jorden i huller under sten.

Egern er kendte for deres periodiske vandringer, hvorunder de da i betydelig mængde pludselig viser sig på steder, hvor de før var sjældne. Egernet er kønsmoden efter 1 år (? 2 år). De parrer sig første gang sidst i februar; drægtigheden er på 38 dage; 2 til 3 kuld årlig, hvert på 3-5 unger, der ved fødslen er blinde. Efter 21 dage kan ungerne se. Ungerne dier i 5-6 uger og kan klare sig selv efter 7-8 uger.

Egernet er et dagdyr, der for det meste lever alene.

Trusler
De forfølges navnlig af de større mårarter, skovmåre, zobeler og lignende, men også rovfuglene gør dem til bytte; de fanges og jages ved vintertid for pelsens (gråværket) skyld, særlig i Nordrusland og Sibirien.

Efter indførslen af det grå egern fra Nordamerika til Europa er almindelig egern blevet udsat for stærk konkurrence, og mange steder har det helt udkonkurreret almindelig egern.